Quản lý dịch vụ


...
Để biết thêm thông tin vui lòng soạn tin KT gửi 994. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ.
STT Tên dịch vụ Giá cước(VNĐ) Ngày hết hạn Chu kỳ(Ngày) Đầu số dịch vụ Ngày đăng ký
STT Tên dịch vụ Cước Mã dịch vụ GTGT Mã item