MobiFone xin chúc mừng các khách hàng may mắn đã trúng thưởng của Tuần 6 chương trình khuyến mại Thanh toán QR - Nhận quà giá trị”

MobiFone xin chúc mừng các khách hàng may mắn đã trúng thưởng của Tuần 5 chương trình khuyến mại Thanh toán QR - Nhận quà giá trị”.

MobiFone xin chúc mừng các khách hàng may mắn đã trúng thưởng của Tuần 4 chương trình khuyến mại Thanh toán QR - Nhận quà giá trị”.

 MobiFone xin chúc mừng các khách hàng may mắn đã trúng thưởng của Tuần 3 chương trình khuyến mại “Thanh toán QR - Nhận quà giá trị”.

MobiFone xin chúc mừng các khách hàng may mắn đã trúng thưởng của Tuần 2 chương trình khuyến mại Thanh toán QR - Nhận quà giá trị” có mã dự thưởng phát sinh từ ngày 29/10/2018 đến đến hết ngày 04/11/2018