MobiFone xin chúc mừng các khách hàng may mắn đã trúng thưởng của Tuần 2 chương trình khuyến mại Thanh toán QR - Nhận quà giá trị” có mã dự thưởng phát sinh từ ngày 29/10/2018 đến đến hết ngày 04/11/2018

MobiFone xin chúc mừng các khách hàng may mắn đã trúng thưởng của Tuần 1 chương trình khuyến mại Thanh toán QR - Nhận quà giá trị” có mã dự thưởng phát sinh từ ngày 22/10/2018 đến đến hết ngày 28/10/2018