Hiểu được những trăn trở của khách hàng, nhân dịp 27 năm ngày truyền thống MobiFone, hàng trăm ngàn dặm xét hạng Bông Sen Vàng được tặng cho các Hội viên liên kết của chương trình Kết nối dài lâu – Bông Sen Vàng, giúp Hội viên liên kết không cần thực hiện các chuyến bay mà vẫn có cơ hội duy trì hoặc nâng cấp hạng thẻ Bông Sen Vàng.