Hướng ứng các mục tiêu của Chính phủ về "thanh toán không tiền mặt", chúng ta hãy cùng điểm lại những lợi ích của phương thức thanh toán online, lí do gì mà phương thức này ngày càng được ưa chuộng