Are you a fan of the trendy Samsung phones? Do you often run out of wallets because of too much investment for telephone charges? Then the HOT program from MobiFone "buy a service plan with Samsung Galaxy A9" is the attractive combo for you.

Samsung Galaxy A9 - more than just a regular phone with the world's first 4-camera: 120-degree angle camera, ultra-zoom x2, capture all the sharp detail regardless of distance.

The ability to remove fonts, blurring the backdrop impressive, with sophisticated design and vibrant spill-over screen is the outstanding advantages attached. But is it easy to own a relatively high price smartphone?

With MobiFone, the answer is YES. From 27/11/2018, MobiFone launches a program to sell Samsung Galaxy A9 128GB phone with "unbelievable" price of only VND 4,890,000 with many incentives when purchasing with package.

 

 

Specifically, when you buy Samsung Galaxy A9 at MobiFone store, you will be registered for pre-paid packages (M12 package) and postpaid subscribers (Sub129 package, Sub499, Sub399, Sub699) to receive up to 100 minutes of voice calls and 10 GB of high speed data every month.

For new prepaid mobile subscribers, other network subscribers successfully switch network and prepaid subscribers MobiFone will be purchased with the package with extremely attractive rates:

 

TT

Nội dung

Quy định

1

Tên gói cước

M12

2

Dung lượng gói cước/ chu kỳ

 
 

Thoại nội mạng

200 phút

 

Data

1 GB

3

Thời gian cam kết (chu kỳ)

12 chu kỳ

4

Giá bộ sản phẩm (đ) – đã có VAT *

11.990.000đ

Bộ sản phẩm gồm có:

01 điện thoại Samsung Galaxy A9 128GB

01 BHM trả trước tài khoản 0đ

240.000đ MobiEZ nạp sẵn vào tài khoản của khách hàng để đăng ký gói cước M12 chu kỳ dành cho TBTT

5

Điều kiện

Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 tháng

 

Với các thuê bao trả sau hòa mạng mới, hãy đăng ký ngay các gói cước cực kỳ ưu đãi sau khi mua Samsung Galaxy A9:

TT

Nội dung

Gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại

1

Loại thuê bao

TBTS phát triển mới (bao gồm thuê bao trả trước chuyển trả sau, thuê bao trả sau thực hiện chuyển mạng từ mạng khác sang MobiFone)

2

Tên gói cước

Sub199

(12 tháng)

Sub499

(12 tháng)

Sub199

(18 tháng)

Sub499

(18 tháng)

3

Dung lượng gói cước/ chu kỳ

 

Thoại nội mạng

Miễn phí dưới 10 phút

Miễn phí dưới 10 phút

Miễn phí dưới 10 phút

Miễn phí dưới 10 phút

 

Thoại ngoại mạng

30 phút

80 phút

30 phút

80 phút

 

Data

3 GB

8GB

3GB

8 GB

4

Giá gói cước/tháng (chưa bao gồm cước thuê bao (đ) – đã có VAT)

199.000

499.000

199.000

499.000

5

Giá bán điện thoại (đ) – đã có VAT

10.490.000

7.490.000

9.490.000

5.490.000

6

Điều kiện

Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub199 trong 12 tháng

Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub499 trong 12 tháng

Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub199 trong 18 tháng

Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub499 trong 18 tháng

7

Mức ký quỹ tham gia chương trình mua máy kèm gói cước (đ)

1.600.000

4.500.000

2.300.000

6.600.000

8

Miễn ký quỹ Knox

x

x

Không áp dụng

Không áp dụng

 

Đặc biệt, thuê bao trả sau hiện hữu khi mua máy kèm gói cước cũng sẽ được hưởng mức ưu đãi cực kỳ hấp dẫn:

 

TT

Nội dung

Gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại

1

Tên gói cước

Sub399

(12 tháng)

Sub699

(12 tháng)

Sub399

(18 tháng)

Sub699

(18 tháng)

2

Dung lượng gói cước/kỳ

 

 

 

 

 

Thoại nội mạng

500 phút

Miễn phí dưới 10 phút

500 phút

Miễn phí dưới 10 phút

 

Thoại ngoại mạng

50 phút

100 phút

50 phút

100 phút

 

Data

5GB

10GB

5GB

10GB

3

Giá gói cước/tháng (chưa bao gồm cước thuê bao (đ) – đã có VAT)

399.000

699.000

399.000

699.000

4

Giá bán điện thoại (đ) – đã có VAT

8.890.000

6.890.000

7.890.000

4.890.000

5

Điều kiện

Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub399 trong 12 tháng.

Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub699 trong 12 tháng.

Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub399 trong 18 tháng.

Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết Sub699 trong 18 tháng.

6

Mức ký quỹ tham gia chương trình mua máy kèm gói cước (đ)

2.950.000

5.100.000

4.300.000

7.500.000

7

Miễn ký quỹ Knox

x

x

Không áp dụng

Không áp dụng

 

Please hurry to the MobiFone store to have the opportunity to own Samsung Galaxy A9 and many other attractive offers today!

For more information, please contact 9090.