Chương trình “Hát thả ga – Trúng xe tay ga” đã tìm ra những chủ nhân của các phần quà cực kỳ giá trị. Xin chúc mừng các khách hàng may mắn của MobiFone!

STT

Số thuê bao

Mã trúng thưởng

Giải thưởng

1

9335735xx

000005967960

Giải Đặc biệt

2

7923039xx

000001650707

Giải Nhất

3

9013450xx

000000320132

Giải Tuần

4

9076318xx

000000365370

Giải Tuần

5

9034910xx

000000547316

Giải Tuần

6

7880729xx

000000818029

Giải Tuần

7

9027848xx

000001073201

Giải Tuần

8

8993031xx

000001482938

Giải Tuần

9

9054319xx

000001652887

Giải Tuần

10

9077348xx

000001820125

Giải Tuần

11

9056409xx

000002322436

Giải Tuần

12

7021111xx

000002031280

Giải Tuần

13

7628681xx

000002847734

Giải Tuần

14

9380981xx

000002762154

Giải Tuần

15

9055178xx

000003370688

Giải Tuần

16

9357711xx

000003108589

Giải Tuần

17

9382333xx

000003808123

Giải Tuần

18

9315368xx

000003571436

Giải Tuần

19

7993746xx

000004447765

Giải Tuần

20

9012594xx

000004069904

Giải Tuần

21

7999235xx

000004718101

Giải Tuần

22

9373475xx

000004564481

Giải Tuần

23

7639609xx

000005229425

Giải Tuần

24

9033281xx

000005015546

Giải Tuần

25

8999653xx

000005761565

Giải Tuần

26

9063781xx

000005832613

Giải Tuần

27

9098600xx

000006291220

Giải Tuần

28

7933056xx

000006177871

Giải Tuần