Vietnam Airlines

Chương trình Bông Sen Vàng - Lotusmiles

ØĐăng ký tham dự chương trình

Đăng ký làm hội viên Bông Sen Vàng (Lotusmiles):đăng ký tại đây

Đăng ký làm hội viên chương trình Kết Nối Dài Lâu: đăng ký tại đây

Đăng ký làm hội viên liên kết:

1. Khách hàng liên hệ các cửa hàng chính thức của MobiFone để làm thủ tục cho lần đăng ký đầu tiên. Khi đăng ký, khách hàng tiến hành điền vào phiếu đăng ký tại cửa hàng, đồng thời xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh và thẻ Hội viên Lotusmiles để Giao dịch viên tại cửa hàng kiểm tra tính hợp lệ của thẻ Hội viên và làm thủ tục cho Khách hàng.

2. Đăng ký qua email: kndl@mobifone.vn. Khi đăng ký, khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin về thuê bao, bản scan thẻ Bông Sen Vàng, bản scan CMND/ CCCD.

Thủ tục:

  • Khách hàng cá nhân:

  • Đúng chủ thuê bao: Chủ thuê bao xuất trình CMND, thẻ Hội viên Lotusmiles mang tên chủ thuê bao; và điền thông tin vào phiếu đăng ký tham dự chương trình Hội viên liên kết.

  • Không đúng chủ thuê bao: Giấy ủy quyền hợp lệ của chủ thuê bao cho người được ủy quyền + CMND của người ra làm thủ tục + thẻ Lotusmiles của chủ thuê bao.

  • Lưu ý:

    • Tên thuê bao và tên chủ thẻ Lotusmiles phải giống nhau.

    • Đối với trả trước dữ liệu phải đúng: tên, địa chỉ, số CMND, ngày sinh.

  • Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp:

  • Đúng chủ thẻ Lotusmiles: giấy giới thiệu của đơn vị , giấy CMND và thẻ Hội viên Lotusmiles của cá nhân liên hệ làm thủ tục.

Không đúng chủ thẻ Lotusmiles: giấy giới thiệu (phải nêu rõ tên cá nhân liên hệ làm thủ tục) + CMND của người ra làm thủ tục + thẻ Lotusmilescủa chủ thuê bao.