ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN LIÊN KẾT

Để hưởng ưu đãi từ chương trình Kết nối dài lâu và Bông Sen Vàng, Hội viên bắt buộc phải là Hội viên của cả 2 chương trình Kết nối dài lâu và Bông Sen Vàng và phải đăng ký thành Hội viên liên kết của hai chương trình.

Đăng ký Hội viên Bông Sen Vàng tại đây

Đăng ký Hội viên Kết nối dài lâu tại đây

Quy định đăng ký Hội viên liên kết:

 • Một số thuê bao MobiFone chỉ được đăng ký với một số thẻ Bông Sen Vàng.
 • Hội viên phải đăng ký hình thức sử dụng điểm Kết nối dài lâu khi đăng ký làm Hội viên liên kết (giữa điểm tại tài khoản Kết nối dài lâu hoặc chuyển điểm sang tài khoản Bông Sen Vàng). Nếu Hội viên không đăng ký, điểm sẽ mặc định giữ tại tài khoản Kết nối dài lâu.

Cách đăng ký thành Hội viên liên kết:

 • Cách 1: Hội viên tới các cửa hàng MobiFone để đăng ký.
 • Cách 2: Hội viên đăng ký qua email kndl@mobifone.vn. Khi đăng ký, Hội viên cung cấp đầy đủ thông tin về thuê bao, bản scan thẻ Bông Sen Vàng, bản scan giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu). Hình thức này không áp dụng với các số thuê bao đứng tên tổ chức, doanh nghiệp.

Các thủ tục cần thiết để đăng ký Hội viên liên kết:

 • Khách hàng cá nhân:
  • Đúng chủ thuê bao:
   • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân của chủ thuê bao;
   • Thẻ Hội viên Bông Sen Vàng (thẻ vật lý hoặc thẻ điện tử).
  • Không đúng chủ thuê bao:
   • Giấy ủy quyền hợp lệ của chủ thuê bao cho người được ủy quyền;
   • Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của người làm thủ tục;
   • Chứng minh nhân dân và thẻ Bông Sen Vàng của chủ thuê bao.
 • Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp:
  • Đúng chủ thẻ Bông Sen vàng đến cửa hàng làm thủ tục:
   • Công văn/Giấy giới thiệu của tổ chức cho phép liên kết số thuê bao của tổ chức với thẻ Kết nối dài lâu của cá nhân;
   • Chứng minh nhân dân của người được liên kết;
   • Thẻ Bông Sen Vàng (thẻ vật lý hoặc thẻ điện tử) của cá nhân được liên kết.
  • Không đúng chủ thẻ Bông Sen Vàng đến cửa hàng làm thủ tục:
   • Giấy giới thiệu nêu rõ tên cá nhân liên hệ làm thủ tục và chứng minh nhân dân của người làm thủ tục;
   • Công văn/Giấy giới thiệu của tổ chức cho phép liên kết số thuê bao của tổ chức với thẻ Kết nối dài lâu của cá nhân;

Chứng minh nhân dân và thẻ Bông Sen Vàng (thẻ vật lý hoặc thẻ điện tử) của cá nhân được liên kết.