uu-dai-suc-khoe-tham-my

Health

FV HOSPITAL

Only available for: Diamond, Gold and Titanium members and member’s relatives. 

Members text: LK_FV_Member’s Email and send to 9237 or get e-code on My MobiFone to earn the following offers when buying FV member card or using other general examination packages, details:

Giá dịch vụ (đơn vị 1.000.000 đồng)

Tên dịch vụ

Thẻ Hội viên Bảo An

Thẻ Hội viên Ưu tiên

Thẻ Hội viên VIP

Gói kiểm tra tổng quan sức khỏe tiêu chuẩn

Gói kiểm tra sức khỏe mở rộng

Gói kiểm tra sức khỏe đặc biệt

Từ 15 ngày đến dưới 1 tuổi

4.8

10.5

33

2.9

5.3

8.9

Từ 1 đến dưới 5 tuổi

4.8

12

36

Từ 5 đến dưới 10 tuổi

4.8

10.5

32

Từ 10 đến dưới 55 tuổi

4.8

8.5

29

Từ 55 đến dưới 60 tuổi

5.2

9

30

Từ 60 đến dưới 65 tuổi

5.2

11

32

Từ 65 đến dưới 70 tuổi

5.55

12.1

33

Từ 70 đến dưới 75 tuổi

5.55

13.2

34

Từ 75 đến dưới 80 tuổi

5.65

14.3

35

Từ 80 đến dưới 85 tuổi

5.65

15.4

36

Từ 85 tuổi trở lên

6.5

16.5*

37*

* Thẻ Hội viên ưu tiên và Hội viên VIP dành cho khách hàng từ 85 tuổi trở lên chỉ áp dụng đối với Hội viên tái tục với đủ điều kiện đến ngày 31 tháng 10 năm 2018.

* Giá các dịch vụ trên áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.

FV hospital has two addresses:

FV hospital: No 6 Nguyen Luong Bang, Nam Sai Gon (Phu My Hung), District 07, Ho Chi Minh City
Tel: +84 (08) 54113333
Email: information@fvhospital.com

FV Sai Gon Clinic: 2nd Floor, Citilight Tower, 45 Vo Thi Sau, District 1, Ho Chi Minh City.
Tel: +84 (08) 62 90 61 67
Email: saigonclinic@fvhospital.com

Expire Date: 31/12/2019

  • Address: No 6 Nguyen Luong Bang, Nam Sai Gon (Phu My Hung), District 07, Ho Chi Minh City
  • Phone: + 028 5411 3333
  • Fax: +028 5411 3334
  • Website: www.fvhospital.com
  • Email: information@fvhospital.com