Từ chu kỳ tính điểm tháng 6/2020, MobiFone bổ sung thêm một số quy định liên quan đến cách tính điểm của chương trình Kết nối dài lâu và thuê bao không tham gia chương trình Kết nối dài lâu. Cụ thể như sau:

Loại trừ các doanh thu các dịch vụ sau khi tính điểm Kết nối dài lâu và tính điểm cho thuê bao không tham gia chương trình Kết nối dài lâu:

  1. Các dịch vụ qua cổng nội dung 9029
  2. mPay
  3. Google Play
  4. Truyền hình K+
  5. iParking
  6. Các gói cước, dịch vụ tương tự với các dịch vụ (1), (2), (3), (4), (5) nêu trên mà không quy định tên gói cước, dịch vụ cụ thể sẽ được áp dụng nguyên tắc tính điểm nêu trên.

Ngoài ra theo quy định từ 5/2019, các dịch vụ sau cũng không được tính điểm chương trình Kết nối dài lâu và không được tính điểm cho thuê bao không tham gia chương trình Kết nối dài lâu:

  1. Các gói cước bán buôn (mã gói BB_XXX) cho thuê bao dịch vụ giá trị gia tăng: không tính điểm.
  2. Các gói cước cam kết, các gói cước kèm máy: Chỉ tính điểm đối với phần doanh thu với phần phát sinh ngoài cam kết, ngoài tiền gói.
  3. Thuê bao OneContact, Mbiz360, MEG: không tính điểm.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 9090