Đối tượng tham gia chương trình bao gồm các nhóm thuê bao sau:

Đối tượng 1: Các cá nhân/tổ chức sử dụng dịch vụ của MobiFone, bao gồm thuê bao trả trước, trả sau, thuê bao FastConnect.

Đối tượng 2: Thuê bao công vụ (Mã A1 đến A6, mã MB1 đến MB5), nghiệp vụ của MobiFone.

Thuê bao bắt buộc phải đăng ký tham gia chương trình. Sau khi đăng ký tham gia thành công thuê bao được gọi là Hội viên.

Sau khi đã là Hội viên của Chương trình KDNL, Hội viên có thể đăng ký trở thành Hội viên liên kết giữa chương trình KNDL và chương trình Bông Sen Vàng (Lotusmiles) của Vietnam Airlines để hưởng thêm các ưu đãi dành cho Hội viên liên kết.

Cách thức đăng ký tham gia Chương trình KNDL và đăng ký trở thành Hội viên liên kết được quy định tại đây