- Hội viên sử dụng điểm tích lũy để đổi lấy các sản phẩm trả thưởng của chương trình. Khi đã tích lũy đủ số điểm cần thiết và có nhu cầu lấy thưởng, hội viên chủ động lựa chọn các sản phẩm của chương trình (chương trình không tự động trả thưởng).

- Sau khi hệ thống đã trả thưởng thành công, số điểm được sử dụng sẽ trừ vào tài khoản KNDL của Hội viên. Việc trừ điểm không ảnh hưởng đến việc xét hạng hội viên.

1. Các sản phẩm trả thưởng của chương trình:

1.1 Cước dịch vụ MobiFone:

- Khi Hội viên tích lũy đủ 2.000 điểm và lựa chọn sản phẩm trả thưởng là cước dịch vụ MobiFone, Hội viên có thể lựa chọn sản phẩm trả thưởng sau đây:

STT

Hạng Hội viên

Tiền thưởng quy đổi

1

Đồng

80.000 đồng (1 điểm = 40 đồng)

2

Bạc

120.000 đồng (1 điểm = 60 đồng)

3

Titan

160.000 đồng (1 điểm = 80 đồng)

4

Vàng

200.000 đồng (1 điểm = 100 đồng)

5

Kim cương

300.000 đồng (1 điểm = 150 đồng)

- Đối với Hội viên trả sau: Tiền thưởng được cộng vào tài khoản khuyến mại Kết Nối Dài Lâu (KMKNDL) để gọi và nhắn tin nội mạng MobiFone trong vòng 60 ngày.

- Đối với Hội viên trả trước: Tiền thưởng được cộng vào tài khoản khuyến mại 1 (KM1) để gọi và nhắn tin nội mạng MobiFone. Hạn sử dụng của tiền khuyến mại được tính theo hạn sử dụng của tài khoản chính.

- Hệ thống trả thưởng 3 lần/tháng vào ngày 2, 12, 22.

1.2 Các gói sản phẩm dịch vụ của MobiFone:

- Khi Hội viên tích lũy đủ 2.000 điểm và lựa chọn sản phẩm trả thưởng là cước dịch vụ MobiFone, Hội viên có thể lựa chọn sản phẩm trả thưởng sau đây:

STT

Tỷ lệ quy đổi điểm

Kim cương

Vàng

Titan

Bạc

Đồng

1

Gói thoại trong nước

350 phút

250 phút

200 phút

150 phút

100 phút

2

Gói thoại và tin nhắn trong nước

150 SMS + 315 phút thoại

80 SMS + 225 phút thoại

70 SMS + 185 phút thoại

60 SMS + 125 phút thoại

40 SMS + 95 phút thoại

- Hạn sử dụng của các gói sản phẩm trả thưởng: 31 ngày.

- Hệ thống trả thưởng 3 lần/tháng vào ngày 2, 12, 22.

1.3 Các sản phẩm của chương trình Bông Sen Vàng của VietNam Airlines:

- Để đổi thưởng là các sản phẩm của Chương trình Lotusmiles, Hội viên phải đăng ký chuyển điểm định kỳ từ tài khoản KNDL sang tài khoản Lotusmiles của Hội viên. Đối với Hội viên sử dụng hình thức tích lũy điểm là giữ điểm tại tài khoản: Hội viên phải chuyển điểm sang tài khoản Lotusmiles bằng cách  nhắn tin theo cú pháp:  CD__số thẻ Lotusmiles_X  và gửi đến 9237 (dấu “_” là một khoảng trống và “x” là điểm số cần chuyển). Số điểm cần chuyển phải tối thiểu là 10.000 điểm và là bội số của 10.

- Tỷ lệ chuyển điểm: 10 điểm KNDL = 2 điểm Lotusmiles.

- Điểm đã chuyển thành công không được chuyển ngược lại từ tài khoản Lotusmiles sang tài khoản KNDL. Số điểm được chuyển chỉ có thể sử dụng trong tháng tiếp theo.

1.4 Phiếu mua hàng tại các đối tác liên kết:
-    Phiếu mua hàng tại các đối tác  được giao tới Hội viên bằng chuyển phát nhanh trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Hội viên lựa chọn sản phẩm trả thưởng thành công.
-    Danh sách phiếu mua hàng liên tục được cập nhật tại đây

 

2. Nguyên tắc và cách lựa chọn sản phẩm trả thưởng:

- Ứng với mỗi mức tích lũy 2.000 điểm, Hội viên chỉ được chọn 1 trong 3 sản phẩm nói trên (tương ứng với hạng Hội viên).

- Nếu Hội viên có số điểm tích lũy là bội số của 2.000, có thể chọn số sản phẩm trả thưởng tương ứng với mức điểm tích lũy. Ví dụ Hội viên hạng Đồng tích lũy được 4.000 điểm có thể chọn 1 gói thoại 100 phút và 1 gói thoại + SMS (40 SMS + 95 phút thoại).

- Hội viên liên kết MobiFone - BSV đã lựa chọn hình thức chuyển điểm định kỳ sang BSV vẫn có thể lựa chọn sản phẩm trả thưởng 1 và 2 tùy theo số điểm mà Hội viên tích lũy.

3. Cách lựa chọn sản phẩm trả thưởng bằng tin nhắn: xem tại đây.