Hội viên Chương trình (Hội viên): Là các khách hàng sử dụng dịch vụ MobiFone có đăng ký tham dự chương trình Kết Nối Dài Lâu (KNDL), sau đây gọi tắt là Hội viên.

Hội viên liên kết: Là các Hội viên có đăng ký tham dự chương trình liên kết với Vietnam Airlines (chương trình Bông Sen Vàng), sau đây gọi tắt là Hội viên liên kết.

Đối tác liên kết: Là các doanh nghiệp/ tổ chức mà MobiFone ký kết hợp đồng hợp tác nhằm cung cấp đến Hội viên những lợi ích bổ sung về dịch vụ hoặc kinh tế.

Điểm (Điểm KNDL): Là đơn vị tính thưởng của chương trình Kết Nối Dài Lâu. Hội viên tích lũy điểm tại tài khoản điểm (gọi là tài khoản KNDL). Mỗi tài khoản điểm gắn với 01 (một) số thuê bao. Trường hợp Hội viên đứng tên nhiều số thuê bao thì sẽ có số lượng tài khoản KNDL tương ứng. Có 2 loại điểm:

Điểm xếp hạng: Là điểm Hội viên tích lũy được khi sử dụng các dịch vụ có tính cước của MobiFone trong kỳ xét hạng xét 12 tháng. Điểm xét hạng được sử dụng để xét danh hiệu Hội viên và đổi thưởng.

Điểm thưởng: Là điểm do chương trình Kết Nối Dài Lâu tặng cho khách hàng nhân các dịp đặc biệt (điểm thưởng khi tham gia chương trình, điểm thưởng nhân dịp sinh nhật Hội viên, điểm thưởng cho khách hàng có nhiều thuê bao..). Điểm thưởng chỉ được sử dụng để đổi thưởng, không được sử dụng để xét hạng Hội viên.

Điểm tích lũy: Là điểm Hội viên tích lũy được trong quá trình sử dụng dịch vụ của MobiFone. Điểm tích lũy trong một chu kỳ xét hạng bao gồm điểm xét hạng và điểm thưởng.

Chương trình Bông Sen Vàng (Chương trình Lotusmiles): Là chương trình khách hàng thường xuyên của Vietnam Airlines.

Tài khoản Lotusmiles: Là tài khoản tích lũy điểm thưởng của Hội viên chương trình Bông Sen Vàng (Vietnam Airlines).

Danh hiệu hội viên: Hội viên được công nhận là Hội viên Hạng Đồng, Hạng Bạc, Hạng Titan, Hạng Vàng hoặc Hạng Kim cương trên cơ sở số điểm xét hạng Hội viên tích lũy trong kỳ xét danh hiệu Hội viên. Danh hiệu Hội viên chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian là 12 tháng của kỳ xét hạng. Tùy thuộc vào số điểm xét hạng Hội viên tích lũy được trong tài khoản trong kỳ xét hạng mà danh hiệu Hội viên có thể bị thay đổi.

Kỳ xét hạng: Là khoảng thời gian 12 tháng liên tục kể từ tháng Hội viên gia nhập Chương trình KNDL.

Sản phẩm trả thưởng: Là cước sử dụng dịch vụ của MobiFone hoặc các sản phẩm trả thưởng của đối tác liên kết với chương trình KNDL.

Thẻ hội viên cao cấp KNDL: Là thẻ Hội viên được cấp cho Hội viên Hạng Kim cương, Hạng Vàng, Hạng Titan. Khi sở hữu thẻ Hội viên cao cấp KNDL, chủ thẻ sẽ được hưởng các ưu đãi đặc biệt do các đối tác liên kết với chương trình cung cấp.

9237: Là số điện thoại của chương trình KNDL nhằm trợ giúp Hội viên thay đổi yêu cầu hoặc tra cứu thông tin liên quan đến chương trình. Miễn cước gửi tin nhắn tới 9237.

Trang web http://www.mobifone.vn/wps/portal/public/ho-tro-khach-hang/ket-noi-dai-lau: Là trang web chính thức đăng tải toàn bộ thông tin về chương trình.