Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển MobiFone là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone với chức năng nghiên cứu, phát triển công nghệ, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phát triển các giải pháp khoa học công nghệ mới. Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi tìm kiếm những ứng viên nhiệt tình, gắn bó với công việc, có tinh thần trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp làm việc tại Hà Nội với vị trí sau:

 

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

 

 

 1.  

Chức danh

Vị trí cụ thể

 1.  

Kỹ sư Điện tử viễn thông

Chuyên viên P. Khoa học công nghệ

 1.  

Kỹ sư phần mềm

Chuyên viên P. Nghiên cứu sản phẩm

 1.  

Cử nhân kinh tế - Chuyên viên thẩm định

Chuyên viên P. Nghiên cứu sản phẩm

 1.  

Cử nhân kinh tế - Chuyên viên quản trị nhân sự

Chuyên viên P. Tổng hợp

 1.  

Cử nhân kinh tế - Chuyên viên quản trị hành chính

Chuyên viên P. Tổng hợp

 

II. ĐIỀU KIỆN YÊU CẦU TỪNG VỊ TRÍ

1. Kỹ sư Điện tử Viễn thông – Chuyên viên quản lý và triển khai dự án KHCN

a. Mô tả công việc

 • Tham gia triển khai các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ:
 • Thiết kế phần cứng, phần mềm cho các dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm.
 • Tham gia tư vấn, lựa chọn giải pháp, xây dựng thiết kế tổng thể về phần cứng, phần mềm của các dự án nghiên cứu phát triển.
 • Thực hiện kiểm tra, kiểm thử và sửa lỗi các thiết kế sản phẩm.
 • Tối ưu thiết kế phần cứng, phần mềm của các dự án nghiên cứu phát triển.
 • Quản lý dự án.

 

b. Yêu cầu tuyển dụng

 • Tốt nghiệp Đại học xếp hạng Khá trở lên, chuyên ngành Điện tử Viễn thông tại các trường Đại học - Hệ chính quy (bằng 1) gồm Đại học Bách khoa, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Quốc gia, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Giao thông Vận tải hoặc tại các trường Đại học nước ngoài thuộc nhóm 500 trường Đại học chất lượng hàng đầu thế giới do các tổ chức/website có uy tín của Thế giới xếp hạng (bảng xếp hạng xác định tại năm tốt nghiệp của thí sinh dự tuyển).
 • Có kiến thức nền tảng tốt về mạng 2G/3G/4G/5G như: cấu trúc mạng, các node mạng, giao thức kết nối giữa các node mạng
 • Am hiểu kiến trúc hệ thống nhúng. Có kỹ năng, kinh nghiệm trong phân tích, thiết kế và lập trình và tối ưu phần mềm nhúng.
 • Có kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
 • Am hiểu lập trình Linux, lập trình C/C++ là lợi thế.
 • Am hiểu kiến trúc phần cứng.
 • Hiểu biết về mạch điện tử, linh kiện điện tử.
 • Có kinh nghiệm quản lý dự án và kiến thức về các quy trình liên quan đến yêu cầu công việc.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển.
 • Ưu tiên Nam

 

2. Kỹ sư phần mềm – Chuyên viên quản lý và triển khai dự án KHCN

a. Mô tả công việc

Tham gia triển khai các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ:

 • Xây dựng yêu cầu và thiết kế hệ thống cho các ứng dụng phần mềm, ứng dụng di động, website.
 • Lập trình, xây dựng, kiểm thử phần mềm.
 • Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tích hợp hệ thống.
 • Quản lý dự án.

 

b. Yêu cầu tuyển dụng

 • Là kỹ sư tốt nghiệp loại Khá trở lên chuyên ngành CNTT, Toán Tin, Khoa học máy tính – Hệ chính quy từ các trường: Đại học BKHN, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia, Học viện KTQS, Học viện BCVT hoặc tốt nghiệp đại học tại nước ngoài có chuyên môn phù hợp..
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm đối với bằng giỏi; tối thiểu 2 năm kinh nghiệm đối với bằng khá.
 • Ưu tiên các ứng viên đã từng tham gia vào các dự án phát triển phần mềm lớn.
 • Có kiến thức về phương pháp phân tích, thiết kế và lập trình hướng đối tượng và mô hình MVC.
 • Có khả năng phân tích, thiết kế hệ thống cho các ứng dụng, giải pháp CNTT.
 • Sử dụng thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình sau: C#, Java, PHP, .Net, Python.
 • Có kiến thức về các hệ quản trị cở sở dữ liệu Oracle, MySQL, MongoDB.

 

3. Cử nhân kinh tế - Chuyên viên thẩm định, đầu tư

a. Mô tả công việc

 • Tham gia thẩm định dự án, hồ sơ mời thầu, kết quả thầu;
 • Tham gia tổ chuyên gia, thẩm định về kinh phí các nhiệm vụ KHCN;
 • Hỗ trợ công tác thủ tục liên quan đến đầu tư, chi phí.
 • Hỗ trợ công tác khác liên quan đến đấu thầu.

 

b. Yêu cầu tuyển dụng

 • Tốt nghiệp loại Giỏi từ các trường Đại học công lập thuộc khối Kinh tế - Hệ chính quy (bằng 1) gồm: Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng hoặc tại các trường đại học nước ngoài thuộc nhóm 500 trường Đại học hàng đầu thế giới;
 • Hoặc tốt nghiệp loại Khá tại các trường Đại học công lập thuộc khối Kinh tế - Hệ chính quy (bằng 1) gồm: Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng hoặc tại các trường đại học nước ngoài thuộc nhóm 500 trường Đại học hàng đầu thế giới do các Tổ chức/ Website có uy tín trên thế giới xếp hạng), đồng thời có bằng Thạc sỹ đúng chuyên ngành trở lên.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác đầu tư, đầu thầu.
 • Ưu tiên có chứng chỉ đấu thầu.

 

4. Cử nhân kinh tế - Chuyên viên quản trị nhân sự

a. Mô tả công việc

 • Phụ trách công tác tuyển dụng, tổ chức cán bộ.
 • Thực hiện các thủ tục về chế độ chính sách, BHXH, lương thưởng.
 • Thực hiện công tác đào tạo, thi đua khen thưởng.
 • Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu.

 

b. Yêu cầu tuyển dụng

 • Tốt nghiệp loại Giỏi từ các trường Đại học công lập thuộc khối Kinh tế - Hệ chính quy (bằng 1) gồm: Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng hoặc tại các trường đại học nước ngoài thuộc nhóm 500 trường Đại học hàng đầu thế giới;
 • Hoặc tốt nghiệp loại Khá tại các trường Đại học công lập thuộc khối Kinh tế - Hệ chính quy (bằng 1) gồm: Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng hoặc tại các trường đại học nước ngoài thuộc nhóm 500 trường Đại học hàng đầu thế giới do các Tổ chức/ Website có uy tín trên thế giới xếp hạng), đồng thời có bằng Thạc sỹ đúng chuyên ngành trở lên.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính nhân sự.

 

5. Cử nhân kinh tế - Chuyên viên quản trị hành chính

a. Mô tả công việc

 • Phụ trách công tác truyền thông nội bộ.
 • Tham gia thực hiện các công tác Đoàn thể.
 • Thực hiện công tác tổng hợp khác theo yêu cầu.

 

b. Yêu cầu tuyển dụng

 • Tốt nghiệp loại Giỏi từ các trường Đại học công lập thuộc khối Kinh tế - Hệ chính quy (bằng 1) gồm: Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng hoặc tại các trường đại học nước ngoài thuộc nhóm 500 trường Đại học hàng đầu thế giới;
 • Hoặc tốt nghiệp loại Khá tại các trường Đại học công lập thuộc khối Kinh tế - Hệ chính quy (bằng 1) gồm: Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng hoặc tại các trường đại học nước ngoài thuộc nhóm 500 trường Đại học hàng đầu thế giới do các Tổ chức/ Website có uy tín trên thế giới xếp hạng), đồng thời có bằng Thạc sỹ đúng chuyên ngành trở lên.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công tác hành chính.

 

6. Yêu cầu khác

 • Độ tuổi: dưới 35 tuổi;
 • Yêu cầu đọc dịch tốt tài liệu tiếng Anh chuyên ngành dự tuyển, ưu tiên các ứng viên có khả năng nói và viết tiếng Anh lưu loát. Trình độ tiếng Anh tối thiểu: từ Bằng B trở lên;
 • Sáng tạo, năng động, chịu áp lực công việc cao;
 • Thành thạo tin học văn phòng;
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

 

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

 

Hồ sơ bản mềm (gửi qua email):

 • Bản CV bằng tiếng Việt, mô tả rõ quá trình học tập và kinh nghiệm công tác
 • Bản scan bằng Đại học/ Cao học

 

Hồ sơ bản cứng (gửi trực tiếp):

 • Đơn xin dự tuyển viết tay (ghi rõ vị trí dự tuyển và số điện thoại để liên hệ).
 • Bản CV bằng tiếng Việt, mô tả rõ quá trình học tập và kinh nghiệm công tác
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 • Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ liên quan (bằng Đại học/ Thạc sỹ, bảng điểm Đại học, bằng Tiếng Anh, Tin học)
 • Bản sao công chứng chứng minh nhân dân
 • Giấy khám sức khỏe
 • Giấy tờ xác nhận kinh nghiệm công tác (nếu có)
 • Hai (02) ảnh 4x6 mới nhất.
 • Tài liệu chứng minh trường Đại học mà thí sinh tốt nghiệp thuộc nhóm 500 trường Đại học chất lượng hàng đầu thế giới do các tổ chức/ website uy tín xếp hạng (đối với các thí sinh tốt nghiệp tại các trường đại học nước ngoài.

Lưu ý: Thí sinh có thể nộp hồ sơ bản mềm qua email trước, nếu đạt tiêu chuẩn sẽ được thông báo để nộp hồ sơ bản cứng. Hoặc, thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ bản cứng theo thời hạn nhận hồ sơ.

 

IV. NHẬN HỒ SƠ

 

Thời gian:

Hồ sơ bản mềm: Từ 1/6/2018 đến 5/8/2018. Hồ sơ gửi về địa chỉ tuyendungrd@mobifone.vn

Hồ sơ bản cứng: Từ 08h30 đến 17h00, từ ngày 23/7/2018 đến hết ngày 5/8/2018. Không nhận hồ sơ qua đường Bưu điện. Không trả lại hồ sơ ứng tuyển.

 

Địa điểm:    

Phòng Tổng hợp - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển MobiFone - Tầng 8 - Tòa nhà Công đoàn Ngân hàng Việt Nam – Số 6, ngõ 82, phố Dịch Vọng Hậu- Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. Điện thoại: 04 32262815.