Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone – chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone thông báo mời các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá các tài sản như sau:

 

Thông tin tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư:

STT

Hạng mục

Số lượng

Giá bán khởi điểm (VND)

1

Công cụ dụng cụ

60 mục

5.000.000

 

Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn./.

(Danh mục chi tiết hàng hóa xem tại cuối bài)

 

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá Đáp ứng quy định tại khoản 4, điều 56 Luật đấu giá tài sản; có năng lực, kinh nghiệm, uy tín; có tên trong danh sách Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về đấu giá, tối thiểu 5 đấu giá viên có chứng chỉ hành nghề; cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá cạnh tranh và phù hợp qui định pháp luật.

 

Yêu cầu hồ sơ với tổ chức bán đấu giá:

+ Hồ sơ pháp lý (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập);

+ Bản cam kết của tổ chức đấu giá về tiến độ, cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá;

+ Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

+ Bản mô tả uy tín, năng lực, kinh nghiệm, thời gian hoạt động;

+ Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố;

+ Số lượng đấu giá viên (Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên);

+ Các cam kết khác (nếu có).

 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 10h00 ngày 30/07/2019 đến hết 16h00’ ngày 31/07/2019.

 

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp, Tầng 12 A, tòa nhà MobiFone Duy Tân, số 5 ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.37831800 (Gặp chuyên viên Đinh Thị Mai Linh).

 

Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone – Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone rất mong nhận được sự hợp tác của Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

 

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./.

Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Trung tâm lựa chọn.

DANH MỤC HÀNG HÓA

STT

Tên hàng hóa

Số serial

Thời gian đưa vào sử dụng

Nguyên giá

GTCL 31/12/2018

1

MAY IN FUJI XEROX A3 DOCUPRINT 3105

104821

18/09/2014

14.600.000

-

2

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903833

18/09/2014

2.000.000

-

3

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903821

18/09/2014

2.000.000

-

4

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903828

18/09/2014

2.000.000

-

5

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903891

18/09/2014

2.000.000

-

6

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903789

18/09/2014

2.000.000

-

7

DEN BAN BAO VE THI LUC

NO SERIAL

20/02/2017

560.000

-

8

DEN BAN BAO VE THI LUC

NO SERIAL

20/02/2017

560.000

-

9

DEN BAN BAO VE THI LUC

NO SERIAL

20/02/2017

560.000

-

10

DEN BAN BAO VE THI LUC

NO SERIAL

20/02/2017

560.000

-

11

MAY IN A3 CANON LBP8780X

NAPA002095

07/08/2015

29.100.000

-

12

MAY GHI AM SONY ICD -TX650

NO SERIAL

15/09/2016

3.913.000

-

13

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903867

18/09/2014

2.000.000

-

14

MAY HUY TL

PS836

01/07/2014

5.281.000

-

15

MAY DONG GAY XOAN

DBS-WR200

01/07/2014

5.985.000

-

16

PHICH DIEN PANASONIC

BH30P

01/07/2014

2.785.000

-

17

PHICH DIEN TIGER PDHB30G

No Serial

02/06/2015

3.000.000

-

18

PHICH DIEN TIGER PDHB30G

No Serial

02/06/2015

3.000.000

-

19

TU LANH SANYO SR-Q185PN

4N069033

02/06/2015

5.985.000

-

20

UPS

13032987830200

12/08/2013

6.200.000

-

21

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903804

18/09/2014

2.000.000

-

22

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903798

18/09/2014

2.000.000

-

23

MAY IN FUJI XEROX A3 DOCUPRINT 3105

104801

18/09/2014

14.600.000

-

24

MAY CHIEU SONY VPL-DX147

7002054

01/08/2015

23.511.000

-

25

UPS

1012280

2009

881.818

-

26

Switch Alcatel Omni 24 Cổng 1Gbps

H4982490

 

 

-

27

Switch Alcatel Omni 24 Cổng 1Gbps

H4982390

 

 

-

28

Switch Alcatel Omni 24 Cổng 1Gbps

H4982427

 

 

-

29

Switch Alcatel Omni 24 Cổng 1Gbps

H4687127

 

 

-

30

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903802

18/09/2014

2.000.000

-

31

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903817

18/09/2014

2.000.000

-

32

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903846

18/09/2014

2.000.000

-

33

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903868

18/09/2014

2.000.000

-

34

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903877

18/09/2014

2.000.000

-

35

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903797

18/09/2014

2.000.000

-

36

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903803

18/09/2014

2.000.000

-

37

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903807

18/09/2014

2.000.000

-

38

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903808

18/09/2014

2.000.000

-

39

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903785

18/09/2014

2.000.000

-

40

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903800

18/09/2015

2.000.000

-

41

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903816

18/09/2016

2.000.000

-

42

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903860

18/09/2017

2.000.000

-

43

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903876

18/09/2018

2.000.000

-

44

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903786

18/09/2019

2.000.000

-

45

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903790

18/09/2020

2.000.000

-

46

LAPTOP HP450 C8J31PA

5CG2522F5F

18/09/2014

9.900.000

-

47

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903799

18/09/2014

2.000.000

-

48

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903801

18/09/2014

2.000.000

-

49

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903813

18/09/2014

2.000.000

-

50

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903831

18/09/2014

2.000.000

-

51

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903818

18/09/2014

2.000.000

-

52

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903845

18/09/2014

2.000.000

-

53

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903878

18/09/2014

2.000.000

-

54

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903815

18/09/2014

2.000.000

-

55

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903832

18/09/2014

2.000.000

-

56

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903822

18/09/2014

2.000.000

-

57

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903859

18/09/2014

2.000.000

-

58

UPS PROLINK PRO 700SFC

530501142903875

18/09/2014

2.000.000

-

59

GHE LUOI XOAY VAN PHONG

NO SERIAL

17/12/2015

750.000

-

60

UPS DUNG CHO MT CA NHAN

1A96T3000021

28/12/2016

4.000.000

-

Tổng cộng

207.731.818

-