Các khách hàng MobiFone có khá nhiều thắc mắc về “thư viện” thông tin các gói cước MobiFone, đặc biệt là thời gian cam kết sử dụng. Dưới đây là tổng hợp các gói cước cam kết của MobiFone cũng như quy định về thời hạn sử dụng gói cước, sẽ rất hữu hiệu cho các thuê bao khi có mong muốn đăng ký dịch vụ.

 

Theo đó, thời gian cam kết sử dụng dịch vụ là 720 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu, hoặc 720 ngày kể từ thời điểm gia hạn gói thành công trong thời gian quy định. Trong thời gian cam kết sử dụng dịch vụ, thuê bao không được chuyển mạng giữ số.

 

 

Hãy cùng xem các gói cước cam kết cho khách hàng cá nhân mà bạn có thể đăng ký nhé:

Tên gói cước

Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ của MobiFone

Cách thức đăng ký

Cách thức hủy gói

C90; C90N; C120, 3C120, 6C120, 12C120

720 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu, hoặc 720 ngày kể từ thời điểm gia hạn gói thành công trong thời gian quy định

Nhắn tin đến 789/999: DK Tên gói cước hoặc đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

Nhắn tin đến 789/999: HUY Tên gói cước hoặc chỉ được phép Hủy tại cửa hàng sau khi hoàn thành thời gian cam kết.

QT50, THAGA, THAGA102, THAGA5, THAGA100, MAXTN, 8DMAX, SV100, MAX100. TN50, QN50, MC50, VUADATA4/5/6; C50

M79, MC90, MC149, MC299, CB3, CB5

K9, K90. C190, C290, C390, C490, C9, C19, C29, C39, C49

BK, MPNT, BIG60, MOBIBIG, TAM, 8E, T59, M25BK, MIU2GB, MOBIBIG2018, TNX, TAMGOI, 21G, 24G và các gói 21G, 24G dài kỳ, TS4G, 8P, PQ, ALOK90, F500Y, BIG70, NK50, BIG100, 6BIG, 6BIG70, 12BIG70, MBDATA, MOBIF90, 12MBDATA, F90N, 8U, MOBI680

KN69, KN149, KN101, KN171, KN145, KN45, KN180, M101, M179, M69, M99, M149, E109, E169, E379, E999

MPost

CK150, CK250, CK300, CK400, CK500, CK800, CK1000, CK1200, CK1500

MF69, MFC99, MF101, MFC149, MC179, MF150, C69, C149, C101, C171, 2MF150, 6MF150, 12MF150; MF99; MF149; MF199; MF200; MF250 MF299; MF300; MF399; MF499; MF599; MF799; MF999; CK12z;12CKz.

720 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

Hủy tại cửa hàng sau khi hoàn thành xong thời gian cam kết

Cam kết số đẹp

Cam kết sử dụng tối thiểu 48 tháng kể từ khi hòa mạng

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

Hủy tại cửa hàng sau khi hoàn thành xong thời gian cam kết

12M1399, 12M199, 12M199-S, 12M299, 12M499, 12M479, 12M599, 12M579, COMBO3, COMBO4, COMBO5, COMBO6, GALAXY1, GALAXY2, GALAXY3, GALAXY4, GALAXY5, GALAXYSS, IPLAN1, IPLAN2, IPLAN3, IPLAN4, IPLAN5, IPLAN6, IPLAN7, 12M1379, 12M399, 12M99, 12S199, 12S299, 12SUB1099, 12SUB1399, 12SUB1499, 12SUB199, 12SUB299, 12SUB399, 12SUB499, 12SUB599, 12SUB699, 12SUB999, 12SUBF199, FPT99-2018, FPT199, FPT199-2018, FPT299-2018, FPT299, FPT399-2018, FPT499-2018, FPT499, FPT599, FPT599-2018, FPT999, FPT999-2018, FPT1399, FPT1399-2018, FPT99-GH, FPT199-GH, FPT299-GH, FPT399-GH, FPT499-GH, FPT599-GH, FPT999-GH, FPT1399-GH, FPT99N, FPT199N, FPT299N, FPT399N, FPT499N, FPT599N, FPT999N, FPT1399N, FPT99F, FPT199F, FPT299F, FPT399F, FPT499F, FPT599F, FPT999F, FPT1399F

360 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu, hoặc 360 ngày kể từ thời điểm gia hạn gói thành công trong thời gian quy định

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

Hệ thống tự động Hủy sau khi kết thúc cam kết.
Khách hàng hủy gói trước thời hạn cam kết: Đến trực tiếp cửa hàng làm thủ tục tất toán hợp đồng mua máy kèm gói cam kết. Giao dịch viên thực hiện hủy gói trên hệ thống.

15M199

450 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu, hoặc 450 ngày kể từ thời điểm gia hạn gói thành công trong thời gian quy định

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

Hệ thống tự động Hủy sau khi kết thúc cam kết.
Khách hàng hủy gói trước thời hạn cam kết: Đến trực tiếp cửa hàng làm thủ tục tất toán hợp đồng mua máy kèm gói cam kết. Giao dịch viên thực hiện hủy gói trên hệ thống.

18M1399, 18M199, 18M199-S, 18M299, 18M399, 18M499, 18M479, 18M599, 18M579, COMBO1, COMBO2, COMBONEW, 18M1379, 18M99, 18S199, 18S299, 18SUB1099, 18SUB1399, 18SUB1499, 18SUB199, 18SUB299, 18SUB399, 18SUB499, 18SUB599, 18SUB699, 18SUB999, 18SUBF199

540 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu, hoặc 540 ngày kể từ thời điểm gia hạn gói thành công trong thời gian quy định

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

Hệ thống tự động Hủy sau khi kết thúc cam kết.
Khách hàng hủy gói trước thời hạn cam kết: Đến trực tiếp cửa hàng làm thủ tục tất toán hợp đồng mua máy kèm gói cam kết. Giao dịch viên thực hiện hủy gói trên hệ thống.

CK30, CK50, CK70, CK100

Cam kết thời gian sử dụng dịch vụ của MobiFone trong 12 tháng từ thời điểm đăng ký thành công

Soạn DK_Tên gói 

HOẶC

 Tên gói gửi 999

Hệ thống tự hủy sau khi kết thúc cam kết

K50, K100, K150, K200, K250, K350, K450, K550, K750, K950

S5P, S10P, S20P, S30P

Chương trình tặng 20.000đ vào tài khoản nội mạng

Soạn CK12 gửi 999

LN1, LN2

12 tháng kể từ thời điểm gói cước được tặng thành công

Soạn LN1 hoặc LN2 gửi 9237

Hệ thống tự hủy sau khi kết thúc cam kết

V20N, V30N, V50N, V70N, V100N, V120N, V150N

12 tháng tính từ lần đăng ký thành công đầu tiên

Soạn tin DK <Tên gói> hoặc <Tên gói> gửi 999

Nhắn tin đến 789/999: HUY Tên gói cước hoặc chỉ được phép Hủy tại cửa hàng sau khi hoàn thành thời gian cam kết.

 

 

(*) Lưu ý:

- Đối với gói cước cam kết số đẹp: Khách hàng không được hủy dịch vụ, nếu hủy dịch vụ sẽ bị thu hồi số

- Đối với gói cước cam kết kèm thiết bị: Khách hàng bồi hoàn số tiền theo Hợp đồng cam kết giữa MobiFone và khách hàng

- Đối với gói cước khác: Khách hàng được hủy gói cước nhưng không được hủy dịch vụ trong thời gian cam kết

 

Các gói cước dành riêng cho từng cộng đồng:

Hạng mục

Đối tượng

Cách thức đăng ký

Cách thức hủy gói

Cộng đồng sinh viên Q-Student

Sinh viên

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

Hủy tại cửa hàng

Cộng đồng học sinh Q-283

Học sinh

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

Hủy tại cửa hàng

Cộng đồng cán bộ đoàn Q-263

Cán bộ Đoàn

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

Hủy tại cửa hàng

Cộng đồng nông dân

Nông dân, tiểu Thương

Đăng ký tại cửa hàng, đại lý, điểm bán

Hủy tại cửa hàng, đại lý, điểm bán

Mobi365

Zone

Zone+

Zone++

Ba Khía

Cộng đồng công nhân TÁM

Công nhân

Đăng ký tại cửa hàng, đại lý, điểm bán

Hủy tại cửa hàng, đại lý, điểm bán

Cộng đồng gia đình, bạn bè

 

 

 

m-Home

Gia đình

Đăng ký tại cửa hàng

Hủy tại cửa hàng

m-Friend

Bạn bè

m-Family

Gia đình

Cộng đồng doanh nghiệp

 

 

 

m-Business

KHDN theo quy mô

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng, AM/KAM

Không hủy, vì hủy sẽ giảm số lượng theo quy mô, cả DN bị ảnh hưởng

mBiz360

KHDN nói chung

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng, AM/KAM

Hủy tại cửa hàng, AM/KAM

Báo chi

KHDN trong ngành báo chí

Truyền thông

KHDN trong ngành truyền thông

KHDN VIP

KHDN phân loại theo đối tượng

Y tế

KHDN trong ngành y tế

Giáo dục

KHDN trong ngành giáo dục

 

Với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng xem các gói cước tại đây.