Các khách hàng MobiFone có khá nhiều thắc mắc về “thư viện” thông tin các gói cước MobiFone, đặc biệt là thời gian cam kết sử dụng. Dưới đây là tổng hợp các gói cước cam kết của MobiFone cũng như quy định về thời hạn sử dụng gói cước, sẽ rất hữu hiệu cho các thuê bao khi có mong muốn đăng ký dịch vụ.

 

Theo đó, thời gian cam kết sử dụng dịch vụ là 720 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu, hoặc 720 ngày kể từ thời điểm gia hạn gói thành công trong thời gian quy định. Trong thời gian cam kết sử dụng dịch vụ, thuê bao không được chuyển mạng giữ số.

 

 

Hãy cùng xem các gói cước cam kết cho khách hàng cá nhân mà bạn có thể đăng ký nhé:

 

Tên gói cước

Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ của MobiFone

Cách thức đăng ký

Cách thức hủy gói

C90, C90N

720 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu, hoặc 720 ngày kể từ thời điểm gia hạn gói thành công trong thời gian quy định

Nhắn tin đến 789/999: DK Tên gói cước hoặc đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

Nhắn tin đến 789/999: HUY Tên gói cước hoặc chỉ được phép Hủy tại cửa hàng sau khi hoàn thành thời gian cam kết.

QT50, THAGA, THAGA102, THAGA5, THAGA100, MAXTN, 8DMAX, SV100, MAX100. TN50, QN50, MC50, VUADATA4/5/6; C50

M79, MC90, MC149, MC299, CB3, CB5

K9, K90. C190, C290, C390, C490, C9, C19, C29, C39, C49

BK, MPNT, BIG60, MOBIBIG, TAM, 8E, T59, M25BK, 24G, MIU2GB, MOBIBIG2018, TNX, TAMGOI, 21G, 8P, PQ, ALOK90, F500Y, BIG70, NK50, BIG100, 6BIG, 6BIG70, 12BIG70, MBDATA, MOBIF90, 12MBDATA, F90N, 8U, MOBI680

KN69, KN149, KN101, KN171, KN145, KN45, KN180, M101, M179, M69, M99, M149, E109, E169, E379, E999

MPost

CK150, CK250, CK300, CK400, CK500, CK800, CK1000, CK1200, CK1500

MF69, MFC99, MF101, MFC149, MC179, MF150, C69, C149, C101, C171

720 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

Hủy tại cửa hàng sau khi hoàn thành xong thời gian cam kết

Cam kết số đẹp

Cam kết sử dụng tối thiểu 48 tháng kể từ khi hòa mạng

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

Hủy tại cửa hàng sau khi hoàn thành xong thời gian cam kết

12M1399, 12M199, 12M199-S, 12M299, 12M499, 12M479, 12M599, 12M579, COMBO3, COMBO4, COMBO5, COMBO6, GALAXY1, GALAXY2, GALAXY3, GALAXY4, GALAXY5, GALAXYSS, IPLAN1, IPLAN2, IPLAN3, IPLAN4, IPLAN5, IPLAN6, IPLAN7, 12M1379, 12M399, 12M99, 12S199, 12S299, 12SUB1099, 12SUB1399, 12SUB1499, 12SUB199, 12SUB299, 12SUB399, 12SUB499, 12SUB599, 12SUB699, 12SUB999, 12SUBF199, FPT99-2018, FPT199, FPT199-2018, FPT299-2018, FPT299, FPT399-2018, FPT499-2018, FPT499, FPT599, FPT599-2018, FPT999, FPT999-2018, FPT1399, FPT1399-2018, FPT99-GH, FPT199-GH, FPT299-GH, FPT399-GH, FPT499-GH, FPT599-GH, FPT999-GH, FPT1399-GH, FPT99N, FPT199N, FPT299N, FPT399N, FPT499N, FPT599N, FPT999N, FPT1399N, FPT99F, FPT199F, FPT299F, FPT399F, FPT499F, FPT599F, FPT999F, FPT1399F

360 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu, hoặc 360 ngày kể từ thời điểm gia hạn gói thành công trong thời gian quy định

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

Hệ thống tự động Hủy sau khi kết thúc cam kết.
Khách hàng hủy gói trước thời hạn cam kết: Đến trực tiếp cửa hàng làm thủ tục tất toán hợp đồng mua máy kèm gói cam kết. Giao dịch viên thực hiện hủy gói trên hệ thống.

15M199

450 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu, hoặc 450 ngày kể từ thời điểm gia hạn gói thành công trong thời gian quy định

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

Hệ thống tự động Hủy sau khi kết thúc cam kết.
Khách hàng hủy gói trước thời hạn cam kết: Đến trực tiếp cửa hàng làm thủ tục tất toán hợp đồng mua máy kèm gói cam kết. Giao dịch viên thực hiện hủy gói trên hệ thống.

18M1399, 18M199, 18M199-S, 18M299, 18M399, 18M499, 18M479, 18M599, 18M579, COMBO1, COMBO2, COMBONEW, 18M1379, 18M99, 18S199, 18S299, 18SUB1099, 18SUB1399, 18SUB1499, 18SUB199, 18SUB299, 18SUB399, 18SUB499, 18SUB599, 18SUB699, 18SUB999, 18SUBF199

540 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu, hoặc 540 ngày kể từ thời điểm gia hạn gói thành công trong thời gian quy định

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

Hệ thống tự động Hủy sau khi kết thúc cam kết.
Khách hàng hủy gói trước thời hạn cam kết: Đến trực tiếp cửa hàng làm thủ tục tất toán hợp đồng mua máy kèm gói cam kết. Giao dịch viên thực hiện hủy gói trên hệ thống.

CK30, CK50, CK70, CK100

Cam kết thời gian sử dụng dịch vụ của MobiFone trong 12 tháng từ thời điểm đăng ký thành công

Soạn DK_Tên gói HOẶC Tên gói gửi 999

Hệ thống tự hủy sau khi kết thúc cam kết

K50, K100, K150, K200, K250, K350, K450, K550, K750, K950

Chương trình tặng 20.000đ vào tài khoản nội mạng

Soạn CK12 gửi 999

LN1, LN2

12 tháng kể từ thời điểm gói cước được tặng thành công

Soạn LN1 hoặc LN2 gửi 9237

Hệ thống tự hủy sau khi kết thúc cam kết

(*) Lưu ý:
- Đối với gói cước cam kết số đẹp: Khách hàng không được hủy dịch vụ, nếu hủy dịch vụ sẽ bị thu hồi số
- Đối với gói cước cam kết kèm theo thiết bị: Khách hàng bồi hoàn số tiền theo Hợp đồng cam kết giữa MobiFone và khách hàng
- Đối với gói cước khác: Khách hàng được hủy gói cước nhưng không được hủy dịch vụ trong thời gian cam kết.

 

 Các gói cước dành riêng cho từng cộng đồng:

Hạng mục

Đối tượng

Cách thức đăng ký

Cách thức hủy gói

1. Cộng đồng sinh viên: Q-Student.

Sinh viên

 Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

 Hủy tại cửa hàng

2. Cộng đồng học sinh: Q-283.

Học sinh

 Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

 Hủy tại cửa hàng

3. Cộng đồng cán bộ đoàn: Q-263.

Cán bộ đoàn

 Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng

 Hủy tại cửa hàng

4. Cộng đồng nông dân:

Nông nhân, tiểu thương

Đăng ký tại cửa hàng, đại lý, điểm bán

 Hủy tại cửa hàng,  đại lý, điểm bán

- Mobi365,

 

 

 

-  Zone+,

 

 

 

- Zone++.

 

 

 

5. Cộng đồng công nhân: TÁM.

Công nhân

Đăng ký tại cửa hàng, đại lý, điểm bán

 Hủy tại cửa hàng,  đại lý, điểm bán

6. Cộng đồng gia đình, bạn bè:

 

 

 

- m-Home,

Gia đình

Đăng ký tại cửa hàng

Hủy tại cửa hàng

- m-Friend,

Bạn bè

Đăng ký tại cửa hàng

Hủy tại cửa hàng

- m-family.

Gia đình

Đăng ký tại cửa hàng

Hủy tại cửa hàng

7. Cộng đồng doanh nghiệp:

 

 

 

- m-Business,

KHDN theo quy mô

 Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng, AM/KAM

 Không hủy, vì hủy sẽ giảm số lượng theo quy mô, cả DN bị ảnh hưởng

- mBiz360,

KHDN nói chung

 Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng, AM/KAM

 Hủy tại cửa hàng, AM/KAM

- Báo chí,

KHDN trong ngành báo chí

 Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng, AM/KAM

 Hủy tại cửa hàng, AM/KAM

- Truyền thông,

KHDN trong ngành truyền thông

 Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng, AM/KAM

 Hủy tại cửa hàng, AM/KAM

- KHDN VIP,

KHDN theo phân loại đối tượng

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng, AM/KAM

 Hủy tại cửa hàng, AM/KAM

- Y tế,

KHDN trong ngành y tế

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng, AM/KAM

Hủy tại cửa hàng, AM/KAM

- Giáo dục

KHDN trong ngành giáo dục

Đăng ký trực tiếp tại cửa hàng, AM/KAM

Hủy tại cửa hàng, AM/KAM


Với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng xem các gói cước tại đây.