Với mục tiêu bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh, tập trung vào ngành nghề sản xuất chính, cắt giảm tối đa góp vốn đầu tư tài chính, Tổng công ty Viễn thông MobiFone quyết định tiến hành chuyển nhượng cổ phần tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong lần 3. Nội dung như sau:

1. Cổ phần: TPB.

2. Số lượng cổ phần: 7.110.271 cổ phần (Bằng chữ: Bảy triệu, một trăm mười nghìn, hai trăm bảy mươi mốt cổ phần).

3. Giá khởi điểm chào bán: không thấp hơn 20.750 đồng/cổ phần (mức giá được thẩm định trong Chứng thư Thẩm định giá số 3152/CT-VVFC/BAN3 ngày 15/3/2019 của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam) và giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán liền trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phần TPB. Cụ thể như sau: 

  • Nếu giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán liền trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phần TPB thấp hơn 20.750 đồng/ cổ phần thì giá khởi điểm chào bán là 20.750 đồng/ cổ phần.
  • Nếu giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán liền trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phần TPB cao hơn 20.750 đồng/ cổ phần thì giá khởi điểm chào bán là giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán liền trước ngày công bố thông tin.

4. Hình thức chào bán: Chào bán theo phương thức thỏa thuận và chào bán theo phương thức khớp lệnh liên tục tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

5. Đối tượng: Các nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia mua theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

6. Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 4/2019 đến tháng 9/2019.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (gọi tắt là “TPBank”) được thành lập từ ngày 05/05/2008. TPBank được kế thừa những thế mạnh về công nghệ hiện đại, kinh nghiệm thị trường cùng tiềm lực tài chính của các cổ đông chiến lược bao gồm: Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Tập đoàn Công nghệ FPT, Công ty Tài chính quốc tế ( IFC), Tổng công ty Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare) và Tập đoàn Tài chính SBI Ven Holding Pte. Ltd.,Singapore.

 

Chi tiết xem tại Bản công bố thông tinQuy chế chuyển nhượng.