Kết quả chặn thuê bao nội mạng

STT

Tháng

Số thuê bao phát tin tin nhắn rác bị chặn

Số tin nhắn rác bị chặn

1

Tháng 5/2019

19.408

293.504

 

Kết quả chặn thuê bao ngoại mạng

Nhà mạng

Số lượng thuê bao phát tán tin nhắn rác bị chặn

Tổng số tin nhắn rác bị chặn ngoại mạng

VIETTEL

1.351

530.874

VINAPHONE

1.454

488.992

GMOBI

230

52.143

VIETNAMMOBI

719

24.704

Tổng

3.754

1.096.713