Kết quả chặn thuê bao nội mạng

STT

Tháng

Số thuê bao phát tin tin nhắn rác bị chặn

Số tin nhắn rác bị chặn

1

Tháng 4/2019

24.521

1.746.337

 

Kết quả chặn thuê bao ngoại mạng

Nhà mạng

Số lượng thuê bao phát tán tin nhắn rác bị chặn

Tổng số tin nhắn rác bị chặn ngoại mạng

VIETTEL

776

416.357

VINAPHONE

1.049

573.344

GMOBI

159

63.499

VIETNAMMOBI

9.840

435.508

Tổng

11.824

1.488.708