• Kết quả chặn thuê bao nội mạng

STT

Tháng

Số thuê bao phát tin tin nhắn rác bị chặn

Số tin nhắn rác bị chặn

1

Tháng 3/2019

38.125

609.221

 
  • Kết quả chặn thuê bao ngoại mạng

Nhà mạng

Số lượng thuê bao phát tán tin nhắn rác bị chặn

Tổng số tin nhắn rác bị chặn ngoại mạng

VIETTEL

299

443.574

VINAPHONE

1.474

486.362

GMOBI

67

31.707

VIETNAMMOBI

12.754

449.502

Tổng

14.594

1.411.145