• Kết quả chặn thuê bao nội mạng

STT

Tháng

Số thuê bao phát tin tin nhắn rác bị chặn

Số tin nhắn rác bị chặn

1

Tháng 11/2018

22.424

239.729

 

 

  • Kết quả chặn thuê bao ngoại mạng

Nhà mạng

Số lượng thuê bao phát tán tin nhắn rác bị chặn

Tổng số tin nhắn rác bị chặn ngoại mạng

VIETTEL

32

163.202

VINAPHONE

690

506.680

GMOBILE

14

9.788

VIETNAMMOBILE

1.362

35.530

Tổng

2.098

715.200