Kết quả chặn thuê bao nội mạng

STT

Tháng

Số thuê bao phát tin tin nhắn rác bị chặn

Số tin nhắn rác bị chặn

1

Tháng 9/2019

20.210

945.993

 

Kết quả chặn thuê bao ngoại mạng

Nhà mạng

Số lượng thuê bao phát tán tin nhắn rác bị chặn

Tổng số tin nhắn rác bị chặn ngoại mạng

VIETTEL

488

214.985

VINAPHONE

1.445

847.181

GMOBI

26.498

0

VIETNAMMOBI

12.025

65

Tổng

40.456

1.062.231