A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan:         TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE.

- Địa chỉ:               Lô VP1, phường Yên Hòa – quận Cầu Giấy – Hà Nội.

- Điện thoại:                     024.3 783 1766

- Fax:                                 024.3 783 1767

2. Tên Phương án/ Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại bán trọn gói.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 1757/QĐ-MOBIFONE ngày 25/11/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty viễn thông MobiFone.

4. Dự toán mua sắm:            165.101.694.879 VND

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (sau thuế GTGT)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng*

1

Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại bán trọn gói

165.101.694.879 VNĐ

Nguồn chi phí SXKD của Tổng công ty giao cho các đơn vị  

Đấu thầu rộng rãi trong nước; 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

Tháng 11/2019

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

36 tháng

(*): Thời gian thực hiện hợp đồng khung: 36 tháng

Cách thức ký kết hợp đồng:

- Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Ban Chăm sóc khách hàng tiến hành đàm phán và trình lãnh đạo Tổng công ty ký thỏa thuận khung.

- Trên cơ sở thỏa thuận khung đã ký, đơn vị có nhu cầu mua sẽ ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán với nhà thầu.