Tổng Công ty Viễn thông MobiFone kính mời các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu sau:

1. Tên gói thầu: Thuê sợi quang ngầm 02FO từ NTG – Q9 mạch 3 mạng đường trục DWDM Bắc Nam.

- Số TBMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 20191131244. Ngày đăng tải: 12/11/2019.  

2. Tên phương án: Thuê sợi quang ngầm 2 FO tuyến ĐNG – HCM mạch 3 mạng đường trục DWDM Bắc Nam.

3. Nguồn vốn: Chi phí thuê kênh của Trung tâm Quản lý, điều hành mạng (NOC).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00, ngày 18/11/2019 đến trước 9h30 ngày 29/11/2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Tổ giúp việc đấu thầu – tầng 11) – Tòa nhà MobiFone - Lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Địa điểm mở thầu: Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Phòng họp – tầng 11) – Tòa nhà MobiFone - Lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

9. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.

10. Bảo đảm dự thầu: 43.000.000 VND. Hình thức: thư bảo lãnh.

11. Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 29/11/2019.

Thông tin đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia số 20191131244 ngày 12/11/2019 và trên Báo Đấu thầu số 216, 217, 218 ngày 13, 14, 15/11/2019.

Nay Tổng Công ty Viễn thông MobiFone thông báo gia hạn với nội dung như sau:

Tiếp tục phát hành HSMT đến trước 14h00’ ngày 06/12/2019 (trong giờ hành chính)

Thời điểm đóng thầu, mở thầu mới là: 14h00’ ngày 06/12/2019.

Lý do gia hạn: Đến thời điểm đóng thầu theo quy định chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Do vậy, cần gia hạn thời điểm đóng thầu để tăng tính cạnh tranh, tăng số lượng nhà thầu tham gia.

Địa điểm mở thầu: Tổng Công ty viễn thông MobiFone (Phòng họp – tầng 11) – Tòa nhà MobiFone - Lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.