Tổng Công ty Viễn thông MobiFone kính mời các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu sau:

1. Tên gói thầu: Xây dựng đơn giá thuê dịch vụ kinh doanh công nghệ thông tin, truyền dẫn, dịch vụ lập trình và dịch vụ chất lượng cao tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

2. Tên phương án: Xây dựng đơn giá thuê dịch vụ kinh doanh công nghệ thông tin, truyền dẫn, dịch vụ lập trình và dịch vụ chất lượng cao tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00, ngày 14/11/2019 đến trước 9h30 ngày 04/12/2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Tổ giúp việc đấu thầu – tầng 11) – Tòa nhà MobiFone - Lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Địa điểm mở thầu: Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Phòng họp – tầng 11) – Tòa nhà MobiFone - Lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

9. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.

10. Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 04/12/2019.

Thông tin đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia số 20191123369 ngày 8/11/2019 và trên Báo Đấu thầu số 214, 215, 216 ngày 11, 12, 13/11/2019.

Nay Tổng Công ty Viễn thông MobiFone thông báo gia hạn với nội dung như sau:

Tiếp tục phát hành HSMT đến trước 10h00’ ngày 11/12/2019 (trong giờ hành chính)

Thời điểm đóng thầu mới là: 10h00’ ngày 11/12/2019

Lý do gia hạn: Đến thời điểm đóng thầu theo quy định chỉ có 01 nhà cung cấp nộp hồ sơ dự thầu. Do vậy, cần gia hạn thời điểm đóng thầu để tăng tính cạnh tranh, tăng số lượng nhà thầu tham gia.

Địa điểm mở thầu: Tổng Công ty viễn thông MobiFone (Phòng họp – tầng 11) – Tòa nhà MobiFone - Lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.