Ngày 25/09/2018, MobiFone đã thực hiện chuyển đổi thành công hơn 2,8 triệu thuê bao di động đầu số 0122 thành 077.

 

Sau 3 đợt chuyển đổi, tính đến ngày 25/9/2018, MobiFone đã cập nhật mã mạng mới cho 8,9 triệu thuê bao 11 số thuộc dải 0120-0121-0122 sang đầu 10 số tương ứng 070-079-077. Theo kế hoạch, ngày 28/9 MobiFone sẽ tiến hành chuyển đổi mã 0126 sang 076.

 

 

Cùng ngày hôm nay, Viettel cũng chuyển đổi thành công đầu số 0166 về 036. Trước đó, ngày 23/9, Viettel đã thực hiện chuyển đổi hơn 7,1 triệu thuê bao thuộc đầu số 0167 sang 037.

 

Ngày 23/09/2018, Vietnamobile đã thực hiện lần chuyển đổi cuối cùng, đưa dải số 01865, 01866, 01867, 01868, 01869 và 01882 về đầu số mới tương ứng là 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0582.

 

Để không bị lỡ thông tin lịch chuyển số từ các nhà mạng, mời các bạn theo dõi bảng dưới đây:

TT

Doanh nghiệp viễn thông

Mã mạng cũ

và số thuê bao

Kết quả chuyển đổi

Mã mạng mới

và số thuê bao

Thời gian chuyển đổi

1

MobiFone

120 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

70 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

2

121 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

79 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 21/9/2018

3

122 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

77 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 25/9/2018

4

126 xxxxxxx

 

76 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 28/9/2018

5

128 xxxxxxx

 

78 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 02/10/2018

6

VinaPhone

124 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

84 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

7

127 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

81 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 18/9/2018

8

129 xxxxxxx

 

82 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 21/9/2018

9

123 xxxxxxx

 

83 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 24/9/2018

10

125 xxxxxxx

 

85 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 27/9/2018

11

 

 

 

Viettel

169 66xxxxx

Đã chuyển đổi

39 66xxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

169 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

39 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 17/9/2018

12

168 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

38 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 19/9/2018

13

167 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

37 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 23/9/2018

14

166 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

36 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 25/9/2018

15

165 xxxxxxx

 

35 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 27/9/2018

16

164 xxxxxxx

 

34 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 03/10/2018

17

163 xxxxxxx

 

33 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 05/10/2018

18

162 xxxxxxx

 

32 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 07/10/2018

19

 

Vietnamobile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnamobile

186 4xxxxxx

Đã chuyển đổi

56 4xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

20

186 2xxxxxx

Đã chuyển đổi

56 2xxxxxx

21

186 3xxxxxx

Đã chuyển đổi

56 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 17/9/2018

22

188 4xxxxxx

 

 

 

Đã chuyển đổi

 

58 4xxxxxx

 

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 19/9/2018

23

188 5xxxxxx

58 5xxxxxx

24

188 6xxxxxx

58 6xxxxxx

25

188 7xxxxxx

58 7xxxxxx

26

188 8xxxxxx

58 8xxxxxx

27

188 9xxxxxx

58 9xxxxxx

28

188 3xxxxxx

Đã chuyển đổi

58 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 21/9/2018

29

186 5xxxxxx

 

 

Đã chuyển đổi

 

 

56 5xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 23/9/2018

 

30

186 6xxxxxx

56 6xxxxxx

31

186 7xxxxxx

56 7xxxxxx

32

186 8xxxxxx

56 8xxxxxx

33

186 9xxxxxx

56 9xxxxxx

34

188 2xxxxxx

58 2xxxxxx

35

Gmobile

199 2xxxxxx

 

59 2xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

36

199 3xxxxxx

 

59 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 17/9/2018

37

199 8xxxxxx

 

59 8xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 19/9/2018

38

199 9xxxxxx

 

59 9xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 21/9/2018

 

Nguồn tin:

https://vietteltelecom.vn/https://www.facebook.com/VietnamobileVNM/