Ngày 07/10/2018, tất cả các nhà mạng Việt Nam đã hoàn thành chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số. Đây là thời điểm thích hợp để người dùng thực hiện cập nhật danh bạ điện thoại để tránh gián đoạn liên lạc.

 

Ngày 02/10/2018, MobiFone triển khai đợt 5 – đợt chuyển đổi số cuối cùng từ 11 số về 10 số. Hàng triệu thuê bao sử dụng đầu số 0128 đã chuyển thành công về 078 trong đợt chuyển đổi này. Những đầu số mới được khách hàng đánh giá hoạt động liền mạch, không có bất kì sự cố nào xảy ra. Như vậy, sau 5 đợt chuyển đổi mã mạng thuê bao di động 11 số sang 10 số theo đúng kế hoạch mà Bộ TT & TT đề ra, MobiFone đã chuyển đổi thành công toàn bộ 14 triệu thuê bao 11 số đầu 012x sang đầu số mới 07x.

 

 

Ngày 07/10/2018, Viettel thực hiện thành công đợt chuyển đổi mã mạng cuối cùng với đầu số 0162 sang 032. Sau 9 đợt chuyển đổi, gần 52 triệu thuê bao 11 số của Viettel đã được sử dụng dải đầu số mới từ 032 đến 039.

Để hỗ trợ khách hàng đảm bảo liền mạch trong quá trình hoạt động, các nhà mạng khuyến cáo khách hàng nên cập nhật danh bạ trên các ứng dụng các nhà mạng trong nước cung cấp. Khách hàng không nên tải ứng dụng từ các nhà cung cấp không chính thống để tránh bị lộ, rò rỉ thông tin cá nhân.

 

Một trong những giải pháp được MobiFone đưa ra là ứng dụng My MobiFone và ứng dụng MobiFone NEXT hỗ trợ khách hàng cập nhật lại số thuê bao trong danh bạ sau khi chuyển đổi. Khách hàng chính thức sử dụng tính năng đổi đầu số trong danh bạ trên ứng dụng My MobiFone từ ngày 15/9 – ngay từ thời điểm các mạng bắt đầu chuyển đổi thành công những thuê bao 11 số đầu tiên thành 10 số theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Hãy cùng MobiFone nhìn lại “chặng đường” đổi 11 số về 10 số của các nhà mạng được cập nhật trong bảng sau:

 

TT

Doanh nghiệp viễn thông

Mã mạng cũ

và số thuê bao

Kết quả chuyển đổi

Mã mạng mới

và số thuê bao

Thời gian chuyển đổi

1

MobiFone

120 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

70 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

2

121 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

79 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 21/9/2018

3

122 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

77 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 25/9/2018

4

126 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

76 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 28/9/2018

5

128 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

78 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 02/10/2018

6

VinaPhone

124 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

84 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

7

127 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

81 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 18/9/2018

8

129 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

82 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 21/9/2018

9

123 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

83 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 24/9/2018

10

125 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

85 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 27/9/2018

11

 

 

 

Viettel

169 66xxxxx

Đã chuyển đổi

39 66xxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

169 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

39 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 17/9/2018

12

168 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

38 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 19/9/2018

13

167 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

37 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 23/9/2018

14

166 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

36 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 25/9/2018

15

165 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

35 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 27/9/2018

16

164 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

34 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 03/10/2018

17

163 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

33 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 05/10/2018

18

162 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

32 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 07/10/2018

19

 

Vietnamobile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnamobile

186 4xxxxxx

Đã chuyển đổi

56 4xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

20

186 2xxxxxx

Đã chuyển đổi

56 2xxxxxx

21

186 3xxxxxx

Đã chuyển đổi

56 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 17/9/2018

22

188 4xxxxxx

 

 

 

Đã chuyển đổi

 

58 4xxxxxx

 

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 19/9/2018

23

188 5xxxxxx

58 5xxxxxx

24

188 6xxxxxx

58 6xxxxxx

25

188 7xxxxxx

58 7xxxxxx

26

188 8xxxxxx

58 8xxxxxx

27

188 9xxxxxx

58 9xxxxxx

28

188 3xxxxxx

Đã chuyển đổi

58 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 21/9/2018

29

186 5xxxxxx

 

 

Đã chuyển đổi

 

 

56 5xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 23/9/2018

 

30

186 6xxxxxx

56 6xxxxxx

31

186 7xxxxxx

56 7xxxxxx

32

186 8xxxxxx

56 8xxxxxx

33

186 9xxxxxx

56 9xxxxxx

34

188 2xxxxxx

58 2xxxxxx

35

Gmobile

199 2xxxxxx

Đã chuyển đổi

59 2xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

36

199 3xxxxxx

Đã chuyển đổi

59 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 17/9/2018

37

199 8xxxxxx

Đã chuyển đổi

59 8xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 19/9/2018

38

199 9xxxxxx

Đã chuyển đổi

59 9xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 21/9/2018

 

Nguồn tin:

https://vietteltelecom.vn/tin-tuc/chi-tiet/viettel-ve-dich-xuat-sac-trong-ke-hoach-chuyen-ma-mang-52-trieu-thue-bao-duoc-dung-dau-so-03-moi/18497960