Tính đến ngày 18/9/2018, các nhà mạng MobiFone, Vinaphone, Viettel, Vietnamobile đã thực hiện chuyển đổi thành công một số mã mạng thuê bao di động 11 số thành 10 số.

 

Theo đó, MobiFone đã chuyển đổi thành công đầu số 0120 thành 070 vào ngày 15/09/2018. Đợt chuyển đổi đầu số chính thức đầu tiên đã diễn ra tốt đẹp, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và thông suốt liên lạc cho tất cả thuê bao ngay sau khi chuyển đổi đầu số.

 

 

Cùng ngày, Viettel đã chuyển đổi thành công mã mạng cho các thuê bao 11 số thuộc dải 0169.66 sang 039.66. Ngày 17/09/2018, Viettel tiếp tục chuyển đổi thành công mã mạng cho toàn bộ thuê bao 11 số thuộc dải 0169 sang 039. Như vậy sau 2 đợt thực hiện chuyển đổi mã mạng, gần 7,2 triệu thuê bao Viettel đầu số 0169 đã được chuyển đổi thành công sang 039 như lộ trình đã thông báo.

 

VinaPhone cũng đã hoàn thành đợt chuyển đổi hơn 1 triệu đầu số 0124 sang đầu số 084 từ 11h00 phút ngày 14/9 và kết thúc vào lúc 5h00 phút ngày 15/9. Ngày 18/9, VinaPhone tiếp tục thực hiện chuyển đổi 2,3 triệu thuê bao đầu số 0127 về đầu số 081. Hiện các thuê bao đầu số 0127 này đã có thể nhắn tin, gọi điện liên mạng, nội mạng hoặc đăng ký sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng, song song với đầu số mới 081.

 

Ngoài ra, đợt chuyển đổi đầu số chính thức của Vietnamobile vào ngày 15/09/2018 cũng đã diễn ra thành công khi loạt đầu số 01864 được chuyển sang 0564, đầu số 01862 được chuyển sang 0562. Từ 00h00 – 06h00 ngày 17/09/2018, Vietnamobile công bố tiếp tục chuyển đổi thành công đợt 2 dải đầu số 01863 sang dải đầu 0563 đúng như kế hoạch, đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt cho khách hàng.

 

Lịch chuyển đổi đầu số cụ thể của các nhà mạng như sau:

TT

Doanh nghiệp viễn thông

Mã mạng cũ

và số thuê bao

Kết quả chuyển đổi

Mã mạng mới

và số thuê bao

Thời gian chuyển đổi

1

MobiFone

120 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

70 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

2

121 xxxxxxx

 

79 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 21/9/2018

3

122 xxxxxxx

 

77 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 25/9/2018

4

126 xxxxxxx

 

76 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 28/9/2018

5

128 xxxxxxx

 

78 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 02/10/2018

6

VinaPhone

124 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

84 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

7

127 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

81 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 18/9/2018

8

129 xxxxxxx

 

82 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 21/9/2018

9

123 xxxxxxx

 

83 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 24/9/2018

10

125 xxxxxxx

 

85 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 27/9/2018

11

 

 

 

Viettel

169 66xxxxx

Đã chuyển đổi

39 66xxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

169 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

39 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 17/9/2018

12

168 xxxxxxx

 

38 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 19/9/2018

13

167 xxxxxxx

 

37 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 23/9/2018

14

166 xxxxxxx

 

36 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 25/9/2018

15

165 xxxxxxx

 

35 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 27/9/2018

16

164 xxxxxxx

 

34 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 03/10/2018

17

163 xxxxxxx

 

33 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 05/10/2018

18

162 xxxxxxx

 

32 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 07/10/2018

19

 

Vietnamobile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnamobile

186 4xxxxxx

Đã chuyển đổi

56 4xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

20

186 2xxxxxx

Đã chuyển đổi

56 2xxxxxx

21

186 3xxxxxx

Đã chuyển đổi

56 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 17/9/2018

22

188 4xxxxxx

 

58 4xxxxxx

 

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 19/9/2018

23

188 5xxxxxx

 

58 5xxxxxx

24

188 6xxxxxx

 

58 6xxxxxx

25

188 7xxxxxx

 

58 7xxxxxx

26

188 8xxxxxx

 

58 8xxxxxx

27

188 9xxxxxx

 

58 9xxxxxx

28

188 3xxxxxx

 

58 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 21/9/2018

29

186 5xxxxxx

 

56 5xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 23/9/2018

 

 

30

186 6xxxxxx

 

56 6xxxxxx

31

186 7xxxxxx

 

56 7xxxxxx

32

186 8xxxxxx

 

56 8xxxxxx

33

186 9xxxxxx

 

56 9xxxxxx

34

188 2xxxxxx

 

58 2xxxxxx

35

Gmobile

199 2xxxxxx

 

59 2xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

36

199 3xxxxxx

 

59 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 17/9/2018

37

199 8xxxxxx

 

59 8xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 19/9/2018

38

199 9xxxxxx

 

59 9xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 21/9/2018

 

Nguồn tin: 

http://vinaphone.vn/; https://vietteltelecom.vn/; http://vietnamobile.com.vn/; https://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/137722/Ke-hoach-chi-tiet-ve-chuyen-doi-ma-mang-cua-cac-doanh-nghiep-vien-thong.html