Giới thiệu

Dịch vụ FoneBackup là dịch vụ giúp các thuê bao MobiFone sao lưu, đồng bộ dữ liệu cá nhân trên điện thoại di động như Danh bạ, Lịch làm việc lên hệ thống MobiFone Portal và ngược lại. 

 


Tính năng

·    Sao lưu, đồng bộ dữ liệu cá nhân trên điện thoại di động lên hệ thống MobiFone Portal

Sao lưu, đồng bộ dữ liệu cá nhân trên hệ thống MobiFone Portal lên điện thoại di động

 


Giá cước

Cước dịch vụ = Cước data khi đồng bộ dữ liệu

Cước data được tính theo quy định hiện hành của MobiFone.

Service fee = Data fee when synchronizing data

Charge data fee in accordance with current regulations of MobiFone.


Hướng dẫn

1. Yêu cầu khi sử dụng dịch vụ:

Để sử dụng dịch vụ FoneBackup, các thuê bao MobiFone cần có:

·         Máy điện thoại có chức năng hỗ trợ dịch vụ FoneBackup.

·         Thuê bao đã đăng ký sử dụng và cài đặt dịch vụ GPRS.

·         Thuê bao đã cài đặt cấu hình dịch vụ FoneBackup.

·         Thiết lập Timezone trên máy điện thoại là GMT+7.

·         Sử dụng dịch vụ trong vùng phủ sóng GPRS.

           Đã đăng ký thành viên MobiFone Portal.

2. Sử dụng dịch vụ:

·    Đồng bộ dữ liệu: Sau khi cài đặt xong cấu hình dịch vụ FoneBackup, để sử dụng dịch vụ, thuê bao cần kích hoạt ứng dụng đồng bộ trên máy điện thoại. Thông thường, ứng dụng này nằm trong mục Settings >> Connectivity >> Sync. Bắt đầu synchronise với FoneBackup. Trong lần đồng bộ đầu tiên, toàn bộ dữ liệu danh bạ, thông tin cá nhân trên máy điện thoại sẽ được đưa lên MobiFone Portal. Trong các lần đồng bộ tiếp theo, dịch vụ sẽ chỉ đồng bộ những dữ liệu thay đổi với lần đồng bộ trước đó.

·    Quản lý dữ liệu trên web: Sau khi đăng nhập MobiFone Portal, truy cập top menu theo đường dẫn: Dịch vụ GTGT ->FoneBackup -> Danh bạ. Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh bạ đã được đồng bộ. Danh bạ này độc lập hoàn toàn với sổ địa chỉ của khách hàng trên MobiFone Portal. Khách hàng có thể thực hiện các chức năng trên web đối với danh bạ được đồng bộ như: tìm kiếm, xóa, sửa, thêm mới, kết xuất danh bạ ra file, copy danh bạ sang mục sổ địa chỉ trong MobiFone Portal.

3. Cài đặt dịch vụ:

Để cài đặt cấu hình trên thiết bị đầu cuối có thể sử dụng một trong 2 cách sau:

·         - Cài đặt tự động:

o    Soạn tin nhắn với nội dung "FBU" gửi tới 994 để cài đặt, nội dung "MK FBU" tới 994 để lấy lại mật khẩu.

o    Hoặc đăng nhập vào MobiFone Portal, sử dụng chức năng cài đặt tự động FoneBackup.

o    Sau khi nhận được bản tin cấu hình, điền mã số xác thực (PIN code) là 1234 để cài đặt đặt.

·       -  Cài đặt cấu hình bằng tay:

o    Cấu hình dịch vụ FoneBackup:

§ Tên cấu hình: FoneBackup

§  Địa chỉ máy chủ dịch vụ: http://fbu.mobifone.com.vn/fonebackup/ds

§  Cổng truy cập dịch vụ: 80

§  Kết nối: chọn kết nối Mobi-gprs

§  Tên người dùng: số điện thoại của khách hàng - 09xxxxxxxx, 012xxxxxxxx

§  Mật khẩu: soạn tin "MK FBU" để lấy mật khẩu

§  Tên cơ sở dữ liệu danh bạ: card

§  Tên cơ sở dữ liệu lịch làm việc: cal

o  Cấu hình kết nối GPRS:

§  Tên kết nối: Mobi-gprs

§  APN: m-wap

§  Tên truy cập: mms

Mật khẩu: mms


Quy định

 

 


Hỏi đáp