Giới thiệu

FunRing - Nhạc Chờ giúp bạn lựa chọn những đoạn nhạc hấp dẫn thay cho hồi chuông chờ thông thường khi thực hiện cuộc gọi.

 


Tính năng

Các tính năng chính của dịch vụ:

 • Tải/Mua nhạc chờ FunRing: Khi đã đăng ký dịch vụ FunRing bạn có thể Tải/Mua những bản nhạc chờ và lưu vào Thư viện nhạc chờ của bạn.
 • Copy nhạc chờ FunRing: giúp bạn sao chép nhạc chờ của thuê bao FunRing khác làm nhạc chờ của mình.
 • Tặng nhạc chờ FunRing: Bạn có thể gửi tặng nhạc chờ cho thuê bao MobiFone khác.
 • Cài đặt nhạc chờ FunRing: Bạn có thể cài đặt nhạc chờ mặc định, ngẫu nhiên, cài đặt nhạc chờ riêng cho các số điện thoại khác nhau, cài đặt nhạc chờ theo giờ ...
 • Gia hạn bản nhạc chờ: Bạn có thể thực hiện bật/tắt tính năng gia hạn bản nhạc chờ trong thư viện cá nhân của mình.
 • Tặng nhạc chờ FunRing: Bạn có thể gửi tặng nhạc chờ cho thuê bao MobiFone khác.

 

 

 

 


Giá cước

3.1. Bảng cước

STT

Nội dung

Mức cước (đã bao gồm VAT)

1

Cước gọi và nhắn tin đến 9224

Miễn phí

2

Cước Thuê bao

12.000 đ/30 ngày

3

Gói VIP tuần FunRing

3.000đ/ 07 ngày

4

Gói VIP tháng FunRing

10.000đ/30 ngày

5

Cước Tặng dịch vụ

12.000 đ x Số chu kỳ

6

Cước Tải (Mua) bản nhạc chờ

Chi tiết xem tại website http://funring.vn hoặc wapsite http://m.funring.vn

7

Cước Copy bản nhạc chờ

8

Cước Tặng bản nhạc chờ

9

Cước Gia hạn bản nhạc chờ

 

 

Thuê bao Funring được miễn phí sử dụngtính năng Funring Me. KH có nhu cầu soạn DKF gửi 9224.

- Cước thuê bao Funring gia hạn ở chu kỳ tiếp theo được tính như sau:

 

Mức cước

Thời hạn sử dụng tương ứng với mức cước trừ được

12.000đ

30 ngày

6.000đ

15 ngày

2.800đ

7 ngày

400đ

1 ngày

 

3.2. Nguyên tắc trừ cước:

3.2.1 Gói VIP:

 • Thuê bao đăng ký mới:
 • Trong chu kỳ cước, nếu bạn hủy dịch vụ và đăng ký lại, hệ thống sẽ tính cước thuê bao như khi đăng ký mới.
 • Trường hợp tài khoản chính thuê bao không đủ tiền (TKC < 3.000đ), thuê bao đăng ký gói VIP Funring, hệ thống vẫn sẽ đăng ký dịch vụ cho TB sử dụng miễn phí trong 1 ngày, sang ngày tiếp theo sẽ bắt đầu trừ cước lại với mức cước là 3.000đ/ 7 ngày và 10.000đ/30 ngày.
 • Thuê bao gia hạn dịch vụ:
 • Nếu trừ cước lần đầu không thành công (do tài khoản chính không đủ tiền) hệ thống sẽ thực hiện trừ cước lại theo quy định hiện hành trong chu kỳ tiếp theo với giá cước: 3.000đ/07 ngày (Gói VIP tuần FunRing) và 10.000đ/30 ngày (Gói VIP Tháng Funring). Trường hợp vẫn trừ cước không thành công, hệ thống không hủy gói cước của khách hàng. Nếu khách hàng có nhu cầu không sử dụng dịch vụ thì thực hiện hủy theo quy định hiện hành.
 • Khi bạn tạm ngưng dịch vụ, hệ thống vẫn tính cước thuê bao theo quy định.

3.2.2 Gói Funring 30 ngày:

 • Thuê bao đăng ký mới:
 • Trường hợp tài khoản của thuê bao trả trước không đủ 12.000đ để đăng ký dịch vụ FunRing, hệ thống sẽ tiến hành trừ cước từ mức cao nhất, tiếp đến các mức thấp hơn. Nếu vẫn không trừ cước thành công ở mức thấp nhất thì thuê bao vẫn được sử dụng dịch vụ miễn phí 01 ngày và áp dụng trừ cước thuê bao từ ngày tiếp theo theo cơ chế gia hạn.
 • Thuê bao gia hạn:
 • Trường hợp tài khoản của bạn không đủ 12.000đ để gia hạn dịch vụ Funring, hệ thống sẽ tiến hành trừ cước từ mức cao nhất, tiếp đến các mức còn lại. Nếu trừ cước không thành công hệ thống sẽ trừ cước lại trong vòng 3 ngày và trừ cước thuê bao tối đa 12.000đ/30 ngày.
 • Khi kết thúc chu kỳ cước dịch vụ, hệ thống sẽ tiến hành trừ cước gia hạn: 12.000đ/30 ngày.
 • Sau các lần trừ cước thành công hay không thành công, dịch vụ sẽ không bị hủy. 
 • Khi bạn tạm ngưng dịch vụ, hệ thống vẫn tính cước thuê bao theo quy định.
 • Trong chu kỳ cước, nếu bạn hủy dịch vụ và đăng ký lại, hệ thống sẽ tính cước thuê bao như khi đăng ký mới.

3.2.3 Tải, Tặng, Sao Chép Nhạc Chờ:

 • Cước tải nhạc chờ là 3.000đ/bài/30ngày hoặc 5.000đ/bài/60 ngày (chỉ áp dụng khi tải nhạc chờ trên website http://funring.vn).
 • Cước tặng, sao chép nhạc chờ là 3.000đ/30 ngày
 • Trường hợp thuê bao tải bài hát nhưng không đủ 3.000đ để mua bài hát, hệ thống sẽ tiến hành trừ cước các mức thấp hơn gần nhất: 2.000đ/bài/15 ngày; 1.000đ/bài/10 ngày. Nếu hệ thống vẫn không trừ cước thành công ở mức thấp nhất thì thuê bao vẫn được sử dụng bài hát miễn phí 01 ngày và áp dụng trừ cước bài hát từ ngày tiếp theo theo cơ chế gia hạn.

3.2.4 Gia hạn bản nhạc chờ:

 • Nếu bạn không gia hạn sử dụng, hệ thống sẽ xóa bản nhạc chờ khỏi thư viện nhạc chờ của bạn. Để được tiếp tục sử dụng bản nhạc chờ đó, bạn cần tải lại.
 • Đối với các bản nhạc chờ bạn đã chọn tự động gia hạn, hệ thống sẽ tự động thực hiện trừ cước gia hạn bản nhạc chờ vào ngày hết hạn sử dụng của bài hát.
 • Nếu trừ cước thành công, bạn được tiếp tục sử dụng bản nhạc chờ thêm 30 ngày.
 • Nếu trừ cước không thành công, hệ thống sẽ thực hiện trừ cước lại thêm 08 ngày. Khi trừ cước thành công, sẽ dừng việc thực hiện trừ cước trong chu kỳ với bài hát đó. Nếu trừ cước không thành công, bản nhạc chờ sẽ bị xóa khỏi thư viện của thuê bao sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn sử dụng.
 • Nếu tài khoản của thuê bao không đủ 3.000đ để gia hạn bài hát, hệ thống sẽ tiến hành trừ cước các mức thấp hơn gần nhất: 2.000đ/bài/15 ngày; 1.000đ/bài/10 ngày. Nếu hệ thống vẫn không trừ cước thành công ở mức thấp nhất thì thuê bao vẫn được sử dụng bài hát miễn phí 01 ngày và hệ thống sẽ thực hiện trừ cước lại vào ngày tiếp theo.
 • Nếu việc trừ cước không thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo và xóa bản nhạc chờ khỏi thư viện nhạc chờ của bạn. Để tiếp tục sử dụng bản nhạc chờ, bạn cần tải lại.

3.2.5 Cài đặt bản nhạc chờ: 

 • Trong vòng 60 ngày kể từ khi bị hủy dịch vụ, hệ thống lưu lại tất cả các bài hát và cài đặt đang sử dụng. Hết thời hạn nói trên, hệ thống sẽ xóa dữ liệu thuê bao, để tiếp tục sử dụng dịch vụ bạn phải thực hiện đăng ký lại.

Hướng dẫn

4. Hướng dẫn

4.1 Đối tượng sử dụng:Tất cả các thuê bao đang hoạt động hai chiều trên mạng MobiFone

4.2 Đăng ký sử dụng Funring:

4.2.1 Qua kênh SMS:

Để đăng ký gói cước dịch vụ FunRing, bạn soạn SMS gửi 9224 với cú pháp như sau:

STT

Gói cước

Cú pháp gửi 9224

 1.  

Gói 30 ngày

DK

 1.  

Gói cước 1 ngày

DKY_1

 1.  

Gói VIP Tuần

DKY_VIP7

 1.  

Gói VIP Tháng

DKY_VIP30

Ghi chú:

 • Sau khi đăng ký thành công, thì người khác gọi cho KH sẽ nghe nhạc chờ Funring, và bài nhạc mặc định là bản hòa tấu “NOCTURNE”
 • Quyền lợi của gói VIP FunRing:
 • Tải miễn phí bài hát nhạc chờ bất kỳ đang tồn tại trên hệ thống Funring
 • Hết thời gian sử dụng miễn phí bản nhạc chờ, nếu thuê bao không HỦY gia hạn thì hệ thống tự động gia hạn và tính cước bài hát theo quy định hiện hành của dịch vụ.

4.2.2 Qua kênh USSD:

Bấm *090*1*1#OK

4.2.3 Qua hệ thống trả lời tự động (IVR):

Bấm 1 - Chọn tiếng Việt
Bấm 1 - Tạo tài khoản
Nhập 2 lần mật khẩu tự chọn để tạo tài khoản.

4.2.4 Sử dụng tính năng sao chép Onekey Copy

Bấm 1 và # hoặc 2 và # trên điện thoại khi nghe nhạc chờ của một thuê bao FunRing khác.

4.4 Hủy dịch vụ

Bạn có thể hủy sử dụng dịch vụ theo một trong những cách sau:

STT

Cách hủy sử dụng

Cách thao tác

1

Nhắn tin

HUY gửi  9224

2

Gọi đến 9224 – Hệ thống trả lời tự động (IVR)

Bấm - Chọn tiếng Việt
Bấm - Hủy đăng ký dịch vụ

3

Tới các Trung tâm Giao dịch của MobiFone, hoặc gọi điện đến số Tư vấn giải đáp dịch vụ 9090.

 

 

        Sau khi bạn huỷ đăng ký sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận việc hủy đã hoàn thành. Khi bạn hủy dịch vụ, các bài hát đã được cài đặt sẽ được bảo lưu theo quy định cài đặt nhạc chờ của dịch vụ Funring.

3.2. Nguyên tắc trừ cước:

3.2.1 Gói VIP:

 • Thuê bao đăng ký mới:
 • Trong chu kỳ cước, nếu bạn hủy dịch vụ và đăng ký lại, hệ thống sẽ tính cước thuê bao như khi đăng ký mới.
 • Trường hợp tài khoản chính thuê bao không đủ tiền (TKC < 3.000đ), thuê bao đăng ký gói VIP Funring, hệ thống vẫn sẽ đăng ký dịch vụ cho TB sử dụng miễn phí trong 1 ngày, sang ngày tiếp theo sẽ bắt đầu trừ cước lại với mức cước là 3.000đ/ 7 ngày và 10.000đ/30 ngày.
 • Thuê bao gia hạn dịch vụ:
 • Nếu trừ cước lần đầu không thành công (do tài khoản chính không đủ tiền) hệ thống sẽ thực hiện trừ cước lại theo quy định hiện hành trong chu kỳ tiếp theo với giá cước: 3.000đ/07 ngày (Gói VIP tuần FunRing) và 10.000đ/30 ngày (Gói VIP Tháng Funring). Trường hợp vẫn trừ cước không thành công, hệ thống không hủy gói cước của khách hàng. Nếu khách hàng có nhu cầu không sử dụng dịch vụ thì thực hiện hủy theo quy định hiện hành.
 • Khi bạn tạm ngưng dịch vụ, hệ thống vẫn tính cước thuê bao theo quy định.

3.2.2 Gói Funring 30 ngày:

 • Thuê bao đăng ký mới:
 • Trường hợp tài khoản của thuê bao trả trước không đủ 12.000đ để đăng ký dịch vụ FunRing, hệ thống sẽ tiến hành trừ cước từ mức cao nhất, tiếp đến các mức thấp hơn. Nếu vẫn không trừ cước thành công ở mức thấp nhất thì thuê bao vẫn được sử dụng dịch vụ miễn phí 01 ngày và áp dụng trừ cước thuê bao từ ngày tiếp theo theo cơ chế gia hạn.
 • Thuê bao gia hạn:
 • Trường hợp tài khoản của bạn không đủ 12.000đ để gia hạn dịch vụ Funring, hệ thống sẽ tiến hành trừ cước từ mức cao nhất, tiếp đến các mức còn lại. Nếu trừ cước không thành công hệ thống sẽ trừ cước lại trong vòng 3 ngày và trừ cước thuê bao tối đa 12.000đ/30 ngày.
 • Khi kết thúc chu kỳ cước dịch vụ, hệ thống sẽ tiến hành trừ cước gia hạn: 12.000đ/30 ngày.
 • Sau các lần trừ cước thành công hay không thành công, dịch vụ sẽ không bị hủy. 
 • Khi bạn tạm ngưng dịch vụ, hệ thống vẫn tính cước thuê bao theo quy định.
 • Trong chu kỳ cước, nếu bạn hủy dịch vụ và đăng ký lại, hệ thống sẽ tính cước thuê bao như khi đăng ký mới.

3.2.3 Tải, Tặng, Sao Chép Nhạc Chờ:

 • Cước tải nhạc chờ là 3.000đ/bài/30ngày hoặc 5.000đ/bài/60 ngày (chỉ áp dụng khi tải nhạc chờ trên website http://funring.vn).
 • Cước tặng, sao chép nhạc chờ là 3.000đ/30 ngày
 • Trường hợp thuê bao tải bài hát nhưng không đủ 3.000đ để mua bài hát, hệ thống sẽ tiến hành trừ cước các mức thấp hơn gần nhất: 2.000đ/bài/15 ngày; 1.000đ/bài/10 ngày. Nếu hệ thống vẫn không trừ cước thành công ở mức thấp nhất thì thuê bao vẫn được sử dụng bài hát miễn phí 01 ngày và áp dụng trừ cước bài hát từ ngày tiếp theo theo cơ chế gia hạn.

3.2.4 Gia hạn bản nhạc chờ:

 • Nếu bạn không gia hạn sử dụng, hệ thống sẽ xóa bản nhạc chờ khỏi thư viện nhạc chờ của bạn. Để được tiếp tục sử dụng bản nhạc chờ đó, bạn cần tải lại.
 • Đối với các bản nhạc chờ bạn đã chọn tự động gia hạn, hệ thống sẽ tự động thực hiện trừ cước gia hạn bản nhạc chờ vào ngày hết hạn sử dụng của bài hát.
 • Nếu trừ cước thành công, bạn được tiếp tục sử dụng bản nhạc chờ thêm 30 ngày.
 • Nếu trừ cước không thành công, hệ thống sẽ thực hiện trừ cước lại thêm 08 ngày. Khi trừ cước thành công, sẽ dừng việc thực hiện trừ cước trong chu kỳ với bài hát đó. Nếu trừ cước không thành công, bản nhạc chờ sẽ bị xóa khỏi thư viện của thuê bao sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn sử dụng.[d1] 
 • Nếu tài khoản của thuê bao không đủ 3.000đ để gia hạn bài hát, hệ thống sẽ tiến hành trừ cước các mức thấp hơn gần nhất: 2.000đ/bài/15 ngày; 1.000đ/bài/10 ngày. Nếu hệ thống vẫn không trừ cước thành công ở mức thấp nhất thì thuê bao vẫn được sử dụng bài hát miễn phí 01 ngày và hệ thống sẽ thực hiện trừ cước lại vào ngày tiếp theo.
 • Nếu việc trừ cước không thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo và xóa bản nhạc chờ khỏi thư viện nhạc chờ của bạn. Để tiếp tục sử dụng bản nhạc chờ, bạn cần tải lại.

3.2.5 Cài đặt bản nhạc chờ: 

 • Trong vòng 60 ngày kể từ khi bị hủy dịch vụ, hệ thống lưu lại tất cả các bài hát và cài đặt đang sử dụng. Hết thời hạn nói trên, hệ thống sẽ xóa dữ liệu thuê bao, để tiếp tục sử dụng dịch vụ bạn phải thực hiện đăng ký lại.

 

 4. Hướng dẫn

4.1 Đối tượng sử dụng:Tất cả các thuê bao đang hoạt động hai chiều trên mạng MobiFone

4.2 Đăng ký sử dụng Funring:

4.2.1 Qua kênh SMS:

Để đăng ký gói cước dịch vụ FunRing, bạn soạn SMS gửi 9224 với cú pháp như sau:

STT

Gói cước

Cú pháp gửi 9224

 1.  

Gói 30 ngày

DK

 1.  

Gói cước 1 ngày

DKY_1

 1.  

Gói VIP Tuần

DKY_VIP7

 1.  

Gói VIP Tháng

DKY_VIP30

Ghi chú:

 • Sau khi đăng ký thành công, thì người khác gọi cho KH sẽ nghe nhạc chờ Funring, và bài nhạc mặc định là bản hòa tấu “NOCTURNE”
 • Quyền lợi của gói VIP FunRing:
 • Tải miễn phí bài hát nhạc chờ bất kỳ đang tồn tại trên hệ thống Funring
 • Hết thời gian sử dụng miễn phí bản nhạc chờ, nếu thuê bao không HỦY gia hạn thì hệ thống tự động gia hạn và tính cước bài hát theo quy định hiện hành của dịch vụ.

4.2.2 Qua kênh USSD:

Bấm *090*1*1#OK

4.2.3 Qua hệ thống trả lời tự động (IVR):

Bấm 1 - Chọn tiếng Việt
Bấm 1 - Tạo tài khoản
Nhập 2 lần mật khẩu tự chọn để tạo tài khoản.

4.2.4 Sử dụng tính năng sao chép Onekey Copy

Bấm 1 và # hoặc 2 và # trên điện thoại khi nghe nhạc chờ của một thuê bao FunRing khác.

4.3 Các tính năng của dịch vụ nhạc chờ Funring:

Dịch vụ FunRing cung cấp nhiều tính năng thú vị như tìm kiếm, lựa chọn nhạc chờ, copy, tải, tặng nhạc chờ, cài đặt nhạc chờ, gia hạn nhạc chờ… Các tính năng chính được cung cấp qua các kênh cụ thể như sau:

4.3.1. Gửi tin nhắn đến 9224:

Bạn có thể soạn tin nhắn gửi 9224 để sử dụng các tính năng dịch vụ như sau:

STT

Ứng dụng

Nội dung tin nhắn

1

Tải/Mua bản nhạc chờ

1.1

Tải/Mua 01 bản nhạc chờ theo mã nhạc chờ và sẽ là bản nhạc chờ mặc định với 30 ngày sử dụng.

CHON_<mã nhạc chờ>

1.2

Tải/Mua 01 bản nhạc chờ để mở ngẫu nhiên.

CHON_<mã nhạc chờ>_NN

1.3

Tải/Mua 02 bản nhạc chờ Hai bản nhạc này sẽ được cài làm bản nhạc chờ mặc định.

CHON_<mã nhạc chờ 1>
_ <mã nhạc chờ 2>

1.4

Tải/Mua 02 bản nhạc chờ để chơi ngẫu nhiên.

CHON_ <mã nhạc chờ 1>_
<mã nhạc chờ 2>_ NN

2.1

Tặng bản nhạc chờ 
Bạn có thể gửi tặng bản nhạc chờ  cho các thuê bao MobiFone khác.

TANG_
<Mã nhạc chờ>_
<Số thuê bao nhận>

2.2

Tặng dịch vụ FunRing với số chu kỳ như sau: 1 ≤ Số chu kỳ ≤ 24

FR_
<Số chu kỳ>_
<Số điện thoại nhận>

2.3

Để nhận dịch vụ FunRing do thuê bao khác tặng

DONGY

2.4

Để từ chối dịch vụ FunRing do thuê bao khác tặng, bạn có thể soạn tin nhắn từ chối hoặc không trả lời trong vòng 12 giờ.

TUCHOI

3

Tìm kiếm nhạc chờ

3.1

Tìm kiếm nhạc chờ tuyển chọn 
Hệ thống sẽ gửi lại danh sách và mã số của Top 05 nhạc chờ do MobiFone tuyển chọn.

TOP

3.2

Tìm kiếm theo mã nhạc chờ 
Hệ thống sẽ gửi lại tên bản nhạc chờ  được qui định bởi <mã nhạc chờ>

TIM_MA_<mã nhạc chờ>

3.3

Tìm kiếm nhạc chờ mới cập nhật
Hệ thống sẽ gửi lại tối đa 05 bản nhạc chờ FunRing mới được cập nhật.

TIM_MOI

4

Tính năng quản lý thư viện nhạc chờ

4.1

Xem danh sách nhạc chờ mặc định
Hệ thống sẽ gửi lại thông tin về  các bản nhạc chờ mặc định hiện tại của bạn.

MD

4.2

Xem danh sách nhạc chờ  trong Thư viện nhạc chờ
Hệ thống sẽ gửi lại thông tin của 05 bản nhạc chờ đầu tiên trong Thư viện nhạc chờ của bạn

DS

4.3

Thiết lập nhạc chờ mặc định 
Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng làm bản  nhạc chờ mặc định.

DAT_<mã nhạc chờ>

4.4

Thiết lập nhạc chờ  mặc định cho một số thuê bao.
Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có  mã nhạc chờ tương ứng làm bản  nhạc chờ mặc định khi số thuê bao nhất định gọi đến.

DR_<mã nhạc chờ>_<số thuê bao>

4.5.

Xóa nhạc chờ khỏi Thư viện nhạc chờ
Hệ thống sẽ xóa bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng khỏi Thư viện nhạc chờ của bạn.

XOA_<mã nhạc chờ>

5

Tính năng chơi  ngẫu nhiên

5.1

Bật tính năng chơi ngẫu nhiên
Tất cả các bản nhạc chờ trong Thư viện nhạc chờ sẽ được chơi ngẫu nhiên.

NN_BAT

5.2.

Tắt tính năng chơi ngẫu nhiên
Hệ thống sẽ chọn bản nhạc chờ cuối cùng được tải về Thư viện nhạc chờ làm bản nhạc chờ mặc định.

NN_TAT

6

Đăng ký, hủy, tạm ngừng dịch vụ

6.1

Lấy lại mật khẩu

MATKHAU

6.2

Tạm dừng dịch vụ

TAMNGUNG

6.3

Kích hoạt lại dịch vụ

KICHHOAT

6.4

Hủy đăng ký dịch vụ

HUY

7

Đăng ký, hủy tính năng tự động gia hạn bản nhạc chờ

7.1

Bật tính năng tự động gia hạn 1 bản nhạc chờ

TDGH_<mã nhạc chờ>

7.2

Tắt tính năng tự động gia hạn 1 bản nhạc chờ

HUY_TDGH_<mã nhạc chờ>

7.3

Bật tính năng tự động gia hạn tất cả bản nhạc chờ trong thư viện

TDGH

7.4

Tắt tính năng tự động gia hạn tất cả bản nhạc chờ trong thư viện

HUY TDGH

8

Trợ giúp

HD hoặc TROGIUP

4.3.2. Thao tác trên máy Điện thoại di động:

STT

Tính năng

Cách thao tác

 

Copy bản nhạc chờ

 

1

Bạn có thể Copy bản nhạc chờ của một thuê bao Funring khác và sẽ là bản nhạc chờ mặc định của bạn.

Bấm 1 và # trên điện thoại khi đang nghe nhạc chờ của một thuê bao Funring khác.

2

Bạn có thể Copy bản nhạc chờ của một thuê bao Funring khác và bản nhạc này sẽ được chơi ngẫu nhiên.

Bấm 2 và # trên điện thoại khi đang nghe nhạc chờ của một thuê bao Funring khác.

 

4.3.3. Quay số 9224 và làm theo hướng dẫn của IVR:

 • Nghe nhạc chờ (theo danh mục, theo mã, theo bảng xếp hạng, v.v...)
 • Tải (mua) nhạc chờ
 • Tặng nhạc chờ
 • Đăng ký/ Hủy dịch vụ/ Tạm ngừng/ Kích hoạt lại dịch vụ

4.3.4. Truy cập website  www.funring.vn

 • Đăng nhập tài khoản:
 • Mật khẩu tài khoản Nhạc chờ -FunRingđược gửi đến sau khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Lưu ý: Sau khi đã là thuê baoFunRing, bạn có thể đăng nhập tài khoản bằng mật khẩu của dịch vụ FunRing hoặc tài khoản của MobiFone Portal (http://mobifone.vn).
 • Đăng ký dịch vụ FunRing
 • Để đăng ký dịch vụ FunRing, bạn thực hiện như sau:
 • Bước 1: Truy cập website Funring http://www.funring.vn, nhập số điện thoại vào ô Số MobiFone và bấm Đăng ký.
 • Hệ thống sẽ gửi SMS từ 9224 thông báo mã xác nhận đăng ký dịch vụ FunRing
 • Bước 2: Nhập mã xác nhận (không phân biệt chữ hoa, chữ thường) vào form Xác nhận đăng ký Funring và bấm Đăng ký.
 • Hệ thống sẽ đăng ký dịch vụ cho bạn và trừ cước thuê bao dịch vụ Funring
 • Xem danh sách, tìm kiếm nhạc chờ
 • Theo danh sách
 • Theo tên nhạc chờ, theo mã nhạc chờ, theo tên ca sỹ, theo giá
 • Theo vần
 • Hoặc theo danh sách tuyển chọn
 • Nghe thử; Tải về, Tặng nhạc chờ
 • Xem danh sách/Xóa các bản nhạc chờ đã tải về
 • Trong phần My FunRing– Các bài hát đã tải về.
 • Sao chép bản nhạc chờ FunRing:
 • Để sao chép nhạc chờ của thuê bao khác, bạn thực hiện như sau:
 • Bước 1: Đăng nhập website http://www.funring.vn
 • Bước 2: Nhập số điện thoại bạn muốn sao chép vào ô Sao chép nhạc chờ FunRing bản nhạc FunRing và bấm Sao chép
 • Hệ thống sẽ hiển thị các bản nhạc chờ trong danh sách nhạc chờ mặc định của số điện thoại đã chọn.
 • Bước 3: Lựa chọn một bản nhạc và bấm vào Sao chép. Hệ thống sẽ tải bài hát về thư viện nhạc chờ của bạn và trừ cước tải bài hát.
 • Quản lý nhóm: tạo các nhóm khác nhau, đưa các số điện thoại vào các nhóm: Trong phần My FunRing – Quản lý nhóm.Mỗi nhóm có tối đa 10 số điện thoại.
 • Chọn một hoặc nhiều bản nhạc chờ theo yêu cầu để làm nhạc chờ mặc định: Trong phần Cài đặt FunRing – Cài đặt cơ bản.
 • Cài đặt tính năng gia hạn bài hát
 • Truy cập trang chủ FunRing http://www.funring.vn, đăng nhập hệ thống bằng tài khoản hệ thống FunRing hoặc MobiFone Portal.
 • Lựa chọn mục MyFunRing/Cài đặt FunRing/Cài đặt cơ bản:
  • Nhấn Bật để cài đặt tự động gia hạn
  • Nhấn Tắt để cài đặt không tự động gia hạn
 • Hẹn ngày, giờ, tên bản nhạc chờ sẽ chơi khi một thuê bao hoặc một nhóm thuê bao khác gọi tới:
 • Lựa chọn Cài đặt FunRing – Cài đặt nâng cao.
 • Đổi mật khẩu, Tạm ngừng dịch vụ, Hủy đăng ký dịch vụ
 • Lựa chọn mục Tài khoản.

4.3.5. Truy nhập wapsite http://m.funring.vn

Sau khi đăng nhập vào địa chỉ http://m.funring.vn, bạn có thể sử dụng các tính năng của dịch vụ, cụ thể như sau:

 • Mua nhạc chờ:
 • Bước 1: Tìm kiếm nhạc chờ yêu thích (ví dụ muốn mua nhạc chờ Happy New Year).
 • Bước 2: Chọn Mua
 • Bước 3: Chọn OK để xác nhận
 • Tặng nhạc chờ
 • Bước 1: Tìm kiếm nhạc chờ yêu thích (ví dụ muốn mua nhạc chờ Happy New Year).
 • Bước 2: Click vào Tên bài nhạc chờ
 • Bước 3: Chọn Gửi tặng
 • Bước 4: Nhập số điện thoại người nhận.
 • Bước 5: Chọn Gửi tặng
 • Bước 6: Chờ người nhận xác nhận đồng ý theo cú pháp: DONGY (Mã nhạc chờ) gửi 9090
 • Tính năng tự động đăng nhập dịch vụ FunRing:
 • Khi truy cập wapsite http://m.funring.vn thành công, hệ thống sẽ nhận diện số thuê bao và hiển thị số điện thoại của bạn. Nếu bạn đã đăng ký thành công dịch vụ FunRing, hệ thống tự động đăng nhập, bạn có thể thực hiện tải bài hát và quản lý thư viện nhạc chờ (My FunRing) ngay mà không cần phải qua bước đăng nhập.
 • Tính năng nghe bài hát: Khi bạn lựa chọn nghe thử một bài hát, hệ thống sẽ phát bài hát đó.
 • Cài đặt tính năng gia hạn bài hát:
 • Truy cập wapsite FunRing http://m.funring.vn
 • Lựa chọn mục My FunRing/Cài đặt FunRing/Cài đặt cơ bản:
  • Nhấn Bật để cài đặt tự động gia hạn
  • Nhấn Tắt để cài đặt không tự động gia hạn
 • Sao chép bài hát:
 • Truy cập wapsite http://m.funring.vn và thực hiện các bước giống như khi sao chép nhạc chờ qua website http://funring.vn
 • Các tính năng khác:
 • Hệ thống WAP FunRing có đầy đủ các tính năng khác được cung cấp trên Website FunRing (www.funring.vn và mobifonemedia.com.vn) bao gồm:
 • Duyệt bài hát theo:
  • Danh sách tuyển chọn
  • Danh sách mua nhiều
  • Danh sách mới nhất
  • Thể loại nhạc
 • Tìm kiếm bài hát: Theo tên bải, tên ca sỹ, mã bài hát, giá bài hát.
 • Nghe thử, tặng, xem thông tin chi tiết bài hát.
 • Quản lý dịch vụ (My FunRing)
  • My FunRing: Các bài hát đã tải về, Quản lý nhóm
  • Cài đặt FunRingCài đặt cơ bản, Cài đặt nâng cao
  • Quản lý tài khoản: Đổi mật khẩu, Tạm ngừng dịch vụ, Ngừng đăng ký dịch vụ.

Quy định

 5.1. Phương thức tính cước:

 • Với thuê bao trả sau: Cước dịch vụ sẽ được khách hàng thanh toán vào hóa đơn cước hàng tháng.
 • Đối với thuê bao trả trước: Cước dịch vụ sẽ được trừ vào tài khoản chính.

 


Hỏi đáp