Introduction

1. Trò chơi “So tài cùng MobiFone” là chương trình để khách hàng tìm hiểu về dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng qua việc tham gia trả lời câu hỏi qua SMS hoặc Wapsite của Trò chơi, tích lũy điểm và có cơ hội nhận các giải thưởng có giá trị.

2. Hình thức tham gia: có 02 hình thức

 •  Qua SMS.
 •  Qua Wapsite Trò chơi.

Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức để tham gia hoặc cả 2 hình thức, điểm số qua 2 hình thức chơi sẽ được tích lũy cho số thuê bao tham gia chơi.

3. Đầu số tắt của Trò chơi: 9277

4. Địa chỉ Wapsite Trò chơi: http://sotai.mobifone.com.vn    

Cơ cấu giải thưởng:

TT

Loại giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Số lượng GT/ tuần

Số lượng GT/ đợt

Số lượng GT/

chương trình

Giá trị

Ghi chú

1

Giải Đặc biệt

20.000.000 đ

 

01

02

40.000.000 đ

Cộng vào tài khoản KM1 của khách hàng

2

Giải Nhất tuần

500.000 đ

250

1.000

2.000

1.000.000.000 đ

3

Giải Thắng cuộc đối kháng tuần

2.000.000 đ

01

04

8

16.000.000 đ

TỔNG

 

251

1.005

2.010

1.056.000.000 đ

 


Features

 

 


Tariff

1. Tham gia chơi qua SMS

STT

Nội dung

Giá cước

(đã bao gồm VAT)

1

Cước đăng ký/ hủy

Miễn phí

2

Cước nhận/ trả lời câu hỏi

3

Cước gửi tin nhắn mời TB khác tham gia Trò chơi/ Thi đấu đối kháng

Miễn phí

4

Cước gửi tin nhắn tới đầu số 9277

2. Tham gia chơi qua Wapsite của Trò chơi

STT

Nội dung

Giá cước

(đã bao gồm VAT)

1

Cước đăng ký/ hủy

Không cần thực hiện

 đăng ký/hủy

2

Cước nhận/ Trả lời câu hỏi/ Thi đấu đối kháng/ Mời TB khác tham gia Trò chơi

Miễn phí

3

Cước GPRS/3G khi truy cập Wapsite Trò chơi

Theo quy định cước truy cập Internet hiện hành

4

Cước tham gia Trò chơi qua WiFi

Miễn phí

 


Guide

1. Đăng ký:

 • Qua SMS: soạn DK gửi 9277
 • Qua Wapsite: không cần đăng ký. Từ điện thoại di động, truy cập Wapsite của Trò chơi MobiFone http://sotai.mobifone.com.vn để tham gia chương trình

2. Hủy:

 • Qua SMS: soạn HUY gửi 9277
 • Qua Wapsite: từ điện thoại di động, thực hiện thao tác thoát khỏi chương trình.

3. Mời TB tham gia chương trình:

 • Qua SMS: soạn MOI SốđiệnthoạiTBmời gửi 9277
 • Qua Wapsite: từ giao diện Wapsite của chương trình bấm chọn mục Mời bạn bè cùng chơi và làm theo hướng dẫn.
 • Số lượng thuê bao mỗi người chơi được phép mời tham gia trong ngày:
  • 05 thuê bao chưa đăng ký tham gia chương trình.
  • Nếu có n thuê bao (n ≤ 5) trong số 05 thuê bao đã được mời, thực hiện đăng ký tham gia chương trình thì:
   • Hệ thống sẽ gửi n bản tin thông báo tới thuê bao đã mời chơi.
   • Thuê bao mời chơi được phép gửi thêm n lời mời chơi nữa đến các thuê bao chưa đăng ký tham gia chương trình.

4. Tham gia chương trình:

 • Số câu hỏi được trả lời trong ngày qua SMS và qua Wapsite: tối đa 10 câu hỏi.
 • Nếu khách hàng tham gia chơi qua cả 2 hình thức SMS và Wapsite thì tổng số câu hỏi được trả lời trong ngày qua 2 hình thức: tối đa 10 câu hỏi.
 • Ngày chơi được quy định từ 0h:00:00 đến 23h:59:59 cùng  ngày.
 • Thời gian tối đa để trả lời mỗi câu hỏi: 10 phút
  • Qua SMS:
   • Sau khi khách hàng đăng ký tham gia chơi thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn chúc mừng thuê bao đến với Trò chơi So tài cùng MobiFone, đồng thời gửi tin nhắn có chứa câu hỏi để khách hàng trả lời.
   • Mỗi câu hỏi sẽ có 02 đáp án lựa chọn.
    • Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp 1 hoặc 2, tương ứng với đáp án khách hàng lựa chọn và gửi tin nhắn tới 9277.
    • Với mỗi câu trả lời đúng (sai): khách hàng sẽ nhận được một tin nhắn thông báo kết quả đáp án đã lựa chọn, số điểm đang có (số điểm bị trừ), thời hạn có giá trị của điểm tích lũy (thông tin khoảng thời gian đợt chơi khách hàng tham gia) và một tin nhắn chứa câu hỏi tiếp theo.
    • Nếu quá 10 phút từ khi hệ thống gửi SMS câu hỏi nhưng khách hàng không trả lời, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo
   • Khi khách hàng gửi đáp án câu hỏi lên mà hệ thống không đẩy thành công nội dung tiếp theo về thiết bị đầu cuối, thuê bao có thể tự lấy lại câu hỏi của chương trình bằng cách: soạn CH gửi 9277
   • Để tra cứu số điểm tích luỹ đến thời điểm hiện tại:
   • Để kiểm tra số điểm tích lũy trong tuần, soạn: DIEM TUAN gửi 9277
   • Để kiểm tra số điểm tích lũy trong đợt, soạn: DIEM DOT gửi 9277

Lưu ý:

- Số điểm khách hàng tích lũy trong Tuần/Đợt chơi chỉ dùng để xét nhận giải thưởng trong Tuần/Đợt đó và không có giá trị để xét nhận giải thưởng trong Tuần/Đợt sau.

- Khi khách hủy tham gia chơi, số điểm đã tích lũy trong Tuần/Đợt vẫn có giá trị để xét nhận giải thưởng của Tuần/Đợt đó.

 • Qua Wapsite:
  • Khách hàng sử dụng máy điện thoại di động truy cập vào địa chỉ Wapsite của chương trình, bấm Bắt đầu chơi để tham gia:
   • Nếu khách hàng sử dụng sóng 4G/3G để truy cập Wapsite: hệ thống sẽ nhận diện được số điện thoại thuê bao và sẵn sàng để khách hàng tham gia Trò chơi.
   • Nếu khách hàng sử dụng sóng WiFi để truy cập Wapsite: hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực OTP (hệ thống gửi mã xác thực qua SMS để khách hàng sử dụng nhập vào giao diện xác thực trên Wapsite) qua đó nhận diện số điện thoại thuê bao và sẵn sàng để khách hàng tham gia Trò chơi.
  • Mỗi câu hỏi có 02 đáp án, khách hàng chọn đáp án mình cho là đúng nhất để trả lời.
  • Thời gian tối đa để trả lời mỗi câu hỏi: 10 phút

Rules

1. Phương thức tính điểm:

 • Khách hàng tham gia chương trình được cộng: 100 điểm/ngày
 • Trả lời đúng khách hàng được giữ nguyên số điểm đã có.
 • Trả lời sai/Không trả lời/hoặc trả lời sau 10 phút khách hàng bị trừ:  10 điểm/ câu hỏi.
 • Khách hàng không tham gia trả lời n câu hỏi trong ngày (n ≤ 10) bị trừ: n x 10 điểm
 • Với các câu hỏi có nội dung thu thập ý kiến đánh giá của khách hàng, quảng cáo về dịch vụ Đa phương tiện và GTGT thì không phân biệt đúng sai và khách hàng chọn trả lời đáp nào cũng vẫn được: giữ nguyên số điểm đã có.
 • Điểm số được tích lũy theo từng Tuần/Đợt chơi và chỉ có giá trị xét thưởng trong Tuần/Đợt tương ứng.

2. Nguyên tắc chọn thuê bao đạt giải và trao thưởng:

a. Nguyên tắc xét thưởng, trao giải: Hết mỗi Tuần chơi, Đợt chơi, MobiFone sẽ tổng hợp kết quả, xét thưởng và trao giải cho khách hàng đã tham gia chơi.

b. Nguyên tắc chọn thuê bao đạt giải:

- Đối với giải thưởng Đợt - Giải Đặc biệt:

 • Các thuê bao được xét nhận giải theo thứ tự ưu tiên như sau:
  • Thuê bao có điểm tích lũy trong Đợt cao nhất .
  • Thuê bao có tỷ lệ phần trăm câu trả lời đúng/ tổng số câu trả lời trong Đợt cao nhất.
  • Nếu các thuê bao cùng đạt 02 tiêu chuẩn trên thì ưu tiên thuê bao đăng ký tham gia chương trình ở thời điểm sớm hơn trong Đợt chơi xét thưởng.

Lưu ý:

 • Với khách hàng tham gia chơi qua Wapsite thì thời gian đăng ký được tính từ lúc bấm “Bắt đầu chơi”
 • Thời điểm tham gia chơi của khách hàng: được tính theo ghi nhận của hệ thống So tài cùng MobiFone.
 • Trong mỗi Đợt chơi, mỗi người chơi chỉ có thể được nhận 01 Giải đặc biệt.

c. Đối với giải Nhất tuần: Các thuê bao được xét nhận giải theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Thuê bao có điểm tích lũy trong tuần cao nhất.
 • Thuê bao có tỷ lệ phần trăm câu trả lời đúng/ tổng số câu trả lời trong Tuần cao nhất.
 • Nếu các thuê bao cùng đạt 02 tiêu chuẩn trên thì ưu tiên thuê bao đăng ký tham gia chương trình ở thời điểm sớm hơn trong Tuần chơi xét thưởng.

Lưu ý:

 • Với khách hàng tham gia chơi qua Wapsite thì thời gian đăng ký được tính từ lúc bấm “Bắt đầu chơi”
 • Thời điểm tham gia chơi của khách hàng: được tính theo ghi nhận của hệ thống So tài cùng MobiFone.
 • Trong mỗi tuần chơi, mỗi người chơi chỉ có thể được nhận được 01 giải Nhất Tuần.

d. Đối với giải thưởng Thi đấu đối kháng tuần:

02 thuê bao được lựa chọn tham gia Thi đấu đối kháng tuần cần thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

 • Có số lượng thuê bao mời tham gia chương trình thành công nhiều nhất trong tuần xét.
 • Thuộc danh sách 250 thuê bao đạt giải Nhất tuần.
 • Nếu các thuê bao cùng đạt 02 tiêu chuẩn trên thì ưu tiên thuê bao có thứ tự xếp hạng cao hơn trong danh sách 250 thuê bao đạt giải thưởng tuần đó.

e. Thi đấu đối kháng: 02 thuê bao được lựa chọn thi đấu đối kháng tuần qua hình thức gửi SMS thách đấu (qua SMS trên máy điện thoại hoặc qua Wapsite). Thời gian thi đấu đối kháng và các thông tin liên quan được MobiFone gửi cho từng cặp thuê bao được bố trí thi đấu đối kháng qua SMS.

 • Qui định về hình thức thi đấu đối kháng:
  • Thuê bao được lựa chọn thi đấu đối kháng thực hiện các thao tác theo hướng dẫn để tham gia:
   • Qua SMS: soạn TD gửi 9277.
   • Qua Wapsite: truy cập mục thách đấu và thực hiện theo hướng dẫn.
   • Thời gian tham gia thi đấu đối kháng: từ 15h00 – 15h10
   • Thuê bao không tham gia thi đấu trong khoảng thời gian tham gia thi đấu đối kháng (từ 15h00 – 15h10) sẽ bị xét thua cuộc.
   • Nếu cả hai thuê bao đều không tham gia thi đấu đối kháng trong thời gian quy định, MobiFone sẽ liên lạc với các thuê bao tiếp theo trong danh sách dự phòng để làm thủ tục trao thưởng
   • Mỗi thuê bao tham gia thi đấu sẽ có 10 phút để trả lời các câu hỏi của chương trình (số lượng câu hỏi trả về cho các thuê bao là giống nhau và không giới hạn). Kết quả của trận đấu được đưa ra dựa trên các tiêu chí sau (theo thứ tự ưu tiên):
    • Số lượng câu hỏi trả lời đúng nhiều nhất
    • Thuê bao có tỷ lệ phần trăm câu trả lời đúng/ tổng số câu trả lời trong Đợt cao nhất
    • Nếu các thuê bao cùng đạt 02 tiêu chí trên thì ưu tiên thuê bao có thứ tự xếp hạng cao hơn trong danh sách 250 thuê bao đạt giải thưởng tuần đó.
   • Thời gian gửi kết quả trận đấu: tối đa 05 phút sau khi 02 thuê bao kết thúc trận đấu đối kháng.

3. Thông báo kết quả trúng thưởng:

 • Hình thức thông báo khách hàng trúng thưởng: thông tin về khách hàng trúng thưởng được đăng tải trên Website MobiFone, Wapsite chương trình và nhắn tin thông báo.
 • Thời gian nhắn tin: trong vòng 07 ngày sau khi thông tin khách hàng trúng thưởng được đăng tải trên Website và Wapsite MobiFone.

4. Nguyên tắc trả thưởng:

 • Giải thưởng được trao cho khách hàng theo từng tuần chơi, đợt chơi.
 • Với Giải Nhất tuần, mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 01 lần trong mỗi Tuần của Đợt. VD: Trong Tuần 1 – Đợt 1, Anh Nguyễn Văn A chỉ được nhận tối đa 01 giải Nhất tuần trên tổng số 250 giải Nhất tuần.
 • Một thuê bao có thể trúng đồng thời nhiều loại giải thưởng. VD: Thuê bao 0901234567 vừa có thể trúng đồng thời các Giải Nhất tuần, Giải Thắng cuộc đối kháng tuần, Giải Đặc biệt của các Đợt 1, 2, 3, 4 và 5.
 • Các thuê bao trúng thưởng được trả thưởng theo các quy định do MobiFone đề ra.
 • Giải thưởng không có giá trị quy đổi ra tiền mặt hay chuyển nhượng.
 • Vào thời điểm nhận các giải thưởng, số thuê bao trúng thưởng phải đang ở trạng thái hoạt động 2 chiều. Nếu không đáp ứng yêu cầu này, thuê bao sẽ bị tước giải thưởng và chuyển cho người trúng thưởng tiếp theo trong danh sách dự phòng.
 • Nếu số lượng thuê bao tham gia ít hơn số giải thưởng của chương trình (theo tuần/tháng/đợt) thì các giải thưởng còn dư sẽ được MobiFone giữ lại.
 • Ban tổ chức có quyền sử dụng tên, tuổi, địa chỉ, hình ảnh, tiếng nói của người trúng thưởng cho mục đích quảng bá truyền thông Chương trình mà không cần xin phép hay trả bất kỳ chi phí nào thêm cho người trúng thưởng.

5. Địa điểm trả thưởng: MobiFone sẽ cộng tiền trực tiếp vào tài khoản KM1 của khách hàng.

6. Thủ tục trao thưởng: Thuê bao trúng thưởng sẽ được trao thưởng bằng hình thức cộng tiền vào tài khoản chính của khách hàng trong vòng 03 ngày làm việc sau khi MobiFone nhắn tin thông báo khách hàng.

7. Quy định loại bỏ thuê bao tham gia:

 • Những thuê bao tham gia không được phép sử dụng thiết bị gửi tin nhắn hoặc để tự động hóa tạo thuận lợi cho quá trình trả lời câu hỏi hoặc bất kỳ phương thức nào khác để gửi tin nhắn mà không phải là gửi bằng điện thoại di động (cấm việc sử dụng bất kỳ bộ điều giải GSM gắn với một máy tính hoặc điện thoại di động gắn với máy tính). MobiFone có quyền loại bỏ bất kỳ thuê bao tham gia nào bị nghi ngờ vi phạm nghĩa vụ này.
 • Các thuê bao sử dụng SMS để Spam, nếu MobiFone phát hiện sẽ không được phép nhận giải.
 • Thuê bao tham gia không được phép sử dụng thiết bị truy cập Wapsite ngoài điện thoại di động, máy tính bảng để tham gia chương trình. MobiFone có quyền loại bỏ bất kỳ thuê bao nào bị nghi ngờ vi phạm quy định này.

FAQ