Introduction

1. The game "Compete with MobiFone" is a program for customers to learn about Multimedia and Value-added services by participating in answering questions via SMS or Wapsite of Games, accumulating points and opportunities. receive valuable prizes.

2. Form of participation: There are 02 forms

·        Via SMS

·        Via Wapsite Games.

Customers can choose one of two forms to participate or both forms, scores through two forms of play will be accumulated for the number of participating players.

3. Shortcuts of Games: 9277

4. Game Wapsite Address: http://sotai.mobifone.com.vn    

Cơ cấu giải thưởng:

TT

Loại giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Số lượng GT/ tuần

Số lượng GT/ đợt

Số lượng GT/

chương trình

Giá trị

Ghi chú

1

Giải Đặc biệt

20.000.000 đ

 

01

02

40.000.000 đ

Cộng vào tài khoản KM1 của khách hàng

2

Giải Nhất tuần

500.000 đ

250

1.000

2.000

1.000.000.000 đ

3

Giải Thắng cuộc đối kháng tuần

2.000.000 đ

01

04

8

16.000.000 đ

TỔNG

 

251

1.005

2.010

1.056.000.000 đ

 


Features

 

 


Tariff

1. Join to play via SMS

No.

Content

Tariff

(Including VAT)

1

Registration/ cancellation fee

Free

2

Fee for receiving/ answering questions

3

Fee for sending SMS inviting other subscriber to join Games / Competition

Free

4

Fee for sending message to short code 9277

2. Join to play via Wapsite of Games

No.

Content

Tariff

(Including VAT)

1

Registration/ cancellation fee

No need to do so

 subscribe / cancel

2

Fee for receiving / Answering questions / Fighting / Inviting other subscriber to join the Game

Free

3

GPRS / 3G fee when accessing Wapsite Games

In accordance with current Internet access fees

4

Fee for joining Games via WiFi

Free

 


Guide

1. Register:

·       Via SMS: Write DK to 9277

·       Via Wapsite: No registration required From mobile phone, access to Wapsite of MobiFone Game http://sotai.mobifone.com.vn to join the program

2. Cancel:

·       Via SMS: Text HUY to 9277

·       Via Wapsite: From mobile phone, exit the program.

3. Invites subscriber to join the program:

·       Via SMS: Write MOI Phone number TBto send to 9277

·       Via Wapsite: From the Wapsite interface of the program, click Invite friends to play and follow the instructions.

·       Number of subscribers per player allowed to join in the day:

o   05 unregistered subscribers to the program.

o   If there are n subscribers (n ≤ 5) out of 5 subscribers who have been invited to register for the program, then:

§  The system will send n notification messages to the subscriber who has invited to play.

§  Subscribers to play are allowed to send n more invitations to those who have not registered to participate in the program.

4. Tham gia chương trình:

 • Số câu hỏi được trả lời trong ngày qua SMS và qua Wapsite: tối đa 10 câu hỏi.
 • Nếu khách hàng tham gia chơi qua cả 2 hình thức SMS và Wapsite thì tổng số câu hỏi được trả lời trong ngày qua 2 hình thức: tối đa 10 câu hỏi.
 • Ngày chơi được quy định từ 0h:00:00 đến 23h:59:59 cùng  ngày.
 • Thời gian tối đa để trả lời mỗi câu hỏi: 10 phút
  • Qua SMS:
   • Sau khi khách hàng đăng ký tham gia chơi thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn chúc mừng thuê bao đến với Trò chơi So tài cùng MobiFone, đồng thời gửi tin nhắn có chứa câu hỏi để khách hàng trả lời.
   • Mỗi câu hỏi sẽ có 02 đáp án lựa chọn.
    • Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp 1 hoặc 2, tương ứng với đáp án khách hàng lựa chọn và gửi tin nhắn tới 9277.
    • Với mỗi câu trả lời đúng (sai): khách hàng sẽ nhận được một tin nhắn thông báo kết quả đáp án đã lựa chọn, số điểm đang có (số điểm bị trừ), thời hạn có giá trị của điểm tích lũy (thông tin khoảng thời gian đợt chơi khách hàng tham gia) và một tin nhắn chứa câu hỏi tiếp theo.
    • Nếu quá 10 phút từ khi hệ thống gửi SMS câu hỏi nhưng khách hàng không trả lời, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo
   • Khi khách hàng gửi đáp án câu hỏi lên mà hệ thống không đẩy thành công nội dung tiếp theo về thiết bị đầu cuối, thuê bao có thể tự lấy lại câu hỏi của chương trình bằng cách: soạn CH gửi 9277
   • Để tra cứu số điểm tích luỹ đến thời điểm hiện tại:
   • Để kiểm tra số điểm tích lũy trong tuần, soạn: DIEM TUAN gửi 9277
   • Để kiểm tra số điểm tích lũy trong đợt, soạn: DIEM DOT gửi 9277

Lưu ý:

- Số điểm khách hàng tích lũy trong Tuần/Đợt chơi chỉ dùng để xét nhận giải thưởng trong Tuần/Đợt đó và không có giá trị để xét nhận giải thưởng trong Tuần/Đợt sau.

- Khi khách hủy tham gia chơi, số điểm đã tích lũy trong Tuần/Đợt vẫn có giá trị để xét nhận giải thưởng của Tuần/Đợt đó.

 • Qua Wapsite:
  • Khách hàng sử dụng máy điện thoại di động truy cập vào địa chỉ Wapsite của chương trình, bấm Bắt đầu chơi để tham gia:
   • Nếu khách hàng sử dụng sóng 4G/3G để truy cập Wapsite: hệ thống sẽ nhận diện được số điện thoại thuê bao và sẵn sàng để khách hàng tham gia Trò chơi.
   • Nếu khách hàng sử dụng sóng WiFi để truy cập Wapsite: hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực OTP (hệ thống gửi mã xác thực qua SMS để khách hàng sử dụng nhập vào giao diện xác thực trên Wapsite) qua đó nhận diện số điện thoại thuê bao và sẵn sàng để khách hàng tham gia Trò chơi.
  • Mỗi câu hỏi có 02 đáp án, khách hàng chọn đáp án mình cho là đúng nhất để trả lời.
  • Thời gian tối đa để trả lời mỗi câu hỏi: 10 phút

Rules

1. Score calculation method:

·       Customers participating in the program are added: 100 points / day

·       Correct answers to customers will keep the same number of points .

·       Wrong answer / No answer / or answer after 10 minutes, customers are deducted:  10 points / questions

·       Customers who do not answer n questions in a day (n ≤ 10) are deducted: nx 10 points

·       For questions with the content of collecting customer reviews, advertising on Multimedia and VAT services, the difference between true and false and customers who choose to answer is still: keep the same number of points .

·       The points are accumulated for each Week / Session and are valid only for the relevant Week / Session.

2. Principles of selecting a prize winner and awarding:

a. Rules for awarding and awarding prizes: At the end of each Play Week, Play Season, MobiFone will summarize the results, award and award prizes to customers who have participated in the game.

b. Principles of selecting a winning subscriber:

- For the Batch - Special Prize:

·       Subscribers will be considered for award in order of priority as follows:

o   Subscribers have points accumulated in the highest round.

o   Subscribers have the highest percentage of correct answers / total number of answers in the highest round.

o   If the subscribers meet the two criteria above, priority will be given to the subscriber who joins the program at an earlier time in the Prize Play.

Note:

·       For customers who participate in playing via Wapsite, the registration time is counted from the time of clicking "Start playing".

·       Time of joining customers: is calculated according to recognition of the system Compared to MobiFone.

·       During each round of play, each player can only receive one special prize.

c. For the first prize of the week: Subscribers will be considered for award in order of priority as follows:

·       Subscribers have the highest accumulated points in the week.

·       Subscribers have the highest percentage of correct answers / total number of answers in the Week.

·       If the subscribers meet the two criteria above, priority will be given to the subscriber who joins the program at an earlier time during the Play Week.

Note:

·       For customers who participate in playing via Wapsite, the registration time is counted from the time of clicking "Start playing".

·       Time of joining customers: is calculated according to recognition of the system Compared to MobiFone.

·       During each week of play, each player can only receive 1 First Prize of the Week.

d. For the weekly Countervailing Competition award:

02 subscribers selected to participate in Weekly Countervailing Competition must meet all the following conditions:

·       Having the most number of subscribers joining the program successfully in the review week.

·       On the list of 250 subscribers who won the First Prize of the week.

·       If the subscribers meet the above two criteria, the subscriber will be ranked first in the list of 250 award winners that week.

e. Match play: 02 subscribers were selected to compete in the week's form of sending challenging SMS (via SMS on phones or via Wapsite). Countervailing time and related information sent by MobiFone to each subscriber couple are arranged to compete against SMS.

·       Regulations on the form of competition:

o   Subscribers selected to compete will carry out the following actions to participate:

§  Via SMS: Text TD to 9277.

§  Via Wapsite: Access the challenge section and follow the instructions.

§  Time to take part in the competition: from 15:00 to 15:10

§  Subscribers who do not take part in the competition period (from 15:00 to 15:00) will be considered for losing.

§  If both subscribers do not participate in the competition within the specified time, MobiFone will contact the next subscribers on the reserve list to make the reward procedure.

§  Each participating subscriber will have 10 minutes to answer the questions of the program (the number of questions returned to the subscribers is the same and unlimited). The results of a match are based on the following criteria (in order of priority):

§  The number of questions answered the most correctly

§  Subscribers have the highest percentage of correct answers / total number of answers in the highest round

§  If the subscribers reach the same criteria above, the subscriber will be ranked first in the list of 250 award winners that week.

§  Time to send match results: maximum 05 minutes after 02 subscribers finish the match.

3. Thông báo kết quả trúng thưởng:

 • Hình thức thông báo khách hàng trúng thưởng: thông tin về khách hàng trúng thưởng được đăng tải trên Website MobiFone, Wapsite chương trình và nhắn tin thông báo.
 • Thời gian nhắn tin: trong vòng 07 ngày sau khi thông tin khách hàng trúng thưởng được đăng tải trên Website và Wapsite MobiFone.

4. Nguyên tắc trả thưởng:

 • Giải thưởng được trao cho khách hàng theo từng tuần chơi, đợt chơi.
 • Với Giải Nhất tuần, mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 01 lần trong mỗi Tuần của Đợt. VD: Trong Tuần 1 – Đợt 1, Anh Nguyễn Văn A chỉ được nhận tối đa 01 giải Nhất tuần trên tổng số 250 giải Nhất tuần.
 • Một thuê bao có thể trúng đồng thời nhiều loại giải thưởng. VD: Thuê bao 0901234567 vừa có thể trúng đồng thời các Giải Nhất tuần, Giải Thắng cuộc đối kháng tuần, Giải Đặc biệt của các Đợt 1, 2, 3, 4 và 5.
 • Các thuê bao trúng thưởng được trả thưởng theo các quy định do MobiFone đề ra.
 • Giải thưởng không có giá trị quy đổi ra tiền mặt hay chuyển nhượng.
 • Vào thời điểm nhận các giải thưởng, số thuê bao trúng thưởng phải đang ở trạng thái hoạt động 2 chiều. Nếu không đáp ứng yêu cầu này, thuê bao sẽ bị tước giải thưởng và chuyển cho người trúng thưởng tiếp theo trong danh sách dự phòng.
 • Nếu số lượng thuê bao tham gia ít hơn số giải thưởng của chương trình (theo tuần/tháng/đợt) thì các giải thưởng còn dư sẽ được MobiFone giữ lại.
 • Ban tổ chức có quyền sử dụng tên, tuổi, địa chỉ, hình ảnh, tiếng nói của người trúng thưởng cho mục đích quảng bá truyền thông Chương trình mà không cần xin phép hay trả bất kỳ chi phí nào thêm cho người trúng thưởng.

5. Địa điểm trả thưởng: MobiFone sẽ cộng tiền trực tiếp vào tài khoản KM1 của khách hàng.

6. Thủ tục trao thưởng: Thuê bao trúng thưởng sẽ được trao thưởng bằng hình thức cộng tiền vào tài khoản chính của khách hàng trong vòng 03 ngày làm việc sau khi MobiFone nhắn tin thông báo khách hàng.

7. Quy định loại bỏ thuê bao tham gia:

 • Những thuê bao tham gia không được phép sử dụng thiết bị gửi tin nhắn hoặc để tự động hóa tạo thuận lợi cho quá trình trả lời câu hỏi hoặc bất kỳ phương thức nào khác để gửi tin nhắn mà không phải là gửi bằng điện thoại di động (cấm việc sử dụng bất kỳ bộ điều giải GSM gắn với một máy tính hoặc điện thoại di động gắn với máy tính). MobiFone có quyền loại bỏ bất kỳ thuê bao tham gia nào bị nghi ngờ vi phạm nghĩa vụ này.
 • Các thuê bao sử dụng SMS để Spam, nếu MobiFone phát hiện sẽ không được phép nhận giải.
 • Thuê bao tham gia không được phép sử dụng thiết bị truy cập Wapsite ngoài điện thoại di động, máy tính bảng để tham gia chương trình. MobiFone có quyền loại bỏ bất kỳ thuê bao nào bị nghi ngờ vi phạm quy định này.

FAQ