Chuyên viên quản trị và phân tích dữ liệu

Ngành nghề: Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin,

  • Đà Nẵng
  • Mức lương: Trên 200 triệu/năm.
  • Ngày hết hạn: 06/12/2021
Xem chi tiết