Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone tuyển dụng Quản lý dự án

Ngành nghề: Kế hoạch, chiến lược, Công nghệ thông tin,

  • Hà Nội
  • Mức lương: lên đến 250 triệu/năm
  • Ngày hết hạn: 30/11/2021
Xem chi tiết