• Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Hà Nam,
 • 10 - 20 triệu đồng/ tháng
 • Ngày hết hạn: 25/09/2021
 • 22 ngày trước
 • Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Sơn La, Quảng Bình, Phú Thọ, Ninh Bình, Nghệ An, Nam Định, Lai Châu, Hà Tĩnh, Hà Giang, Hà Nội,
 • Thu nhập bình quân trên 20 triệu đồng
 • Ngày hết hạn: 19/09/2021
 • 28 ngày trước
 • Lạng Sơn, Bắc Ninh,
 • Từ 15-20 triệu đồng + thưởng hoàn thành kế hoạch
 • Ngày hết hạn: 24/09/2021
 • 4 ngày trước
 • Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh,
 • Từ 15-20 triệu + thưởng hoàn thành kế hoạch
 • Ngày hết hạn: 24/09/2021
 • 4 ngày trước
 • Hà Nội
 • lên đến 380 triệu/năm
 • Ngày hết hạn: 30/09/2021
 • 42 ngày trước
 • Hà Nội
 • lên đến 400 triệu/năm
 • Ngày hết hạn: 30/09/2021
 • 42 ngày trước
 • Hà Nội
 • lên đến 250 triệu/năm
 • Ngày hết hạn: 30/09/2021
 • 42 ngày trước
 • Hà Nội
 • lên đến 250 triệu/năm
 • Ngày hết hạn: 30/09/2021
 • 42 ngày trước
 • Hà Nội
 • lên đến 400 triệu/năm
 • Ngày hết hạn: 30/09/2021
 • 42 ngày trước
 • Hà Nội
 • lên đến 400 triệu/năm
 • Ngày hết hạn: 30/09/2021
 • 42 ngày trước