• Hà Nội
 • Tổng thu nhập trước khi trừ thuế năm đầu tiên: 250 triệu/năm. Xét tăng lương hàng năm, thu nhập có thể lên đến 300 triệu/năm
 • Ngày hết hạn: 01/07/2021
 • 6 ngày trước
 • Hà Nội
 • Tổng thu nhập trước khi trừ thuế năm đầu tiên: 250 triệu/năm. Xét tăng lương hàng năm, thu nhập có thể lên đến 300 triệu/năm.
 • Ngày hết hạn: 01/07/2021
 • 6 ngày trước
 • Hà Nội
 • Tổng thu nhập trước khi trừ thuế năm đầu tiên: 250 triệu/năm. Xét tăng lương hàng năm, thu nhập có thể lên đến 300 triệu/năm
 • Ngày hết hạn: 01/07/2021
 • 6 ngày trước
 • Đà Nẵng, Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh,
 • Thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 15/07/2021
 • 3 ngày trước
 • Hà Nam, Sơn La, Lào Cai,
 • Thu nhập từ 10- 20triệu/1 tháng
 • Ngày hết hạn: 16/07/2021
 • 7 ngày trước
 • Đắc Lắc
 • 10 - 20 triệu
 • Ngày hết hạn: 30/06/2021
 • 21 ngày trước
 • Đắc Lắc
 • 10 - 20 triệu
 • Ngày hết hạn: 30/06/2021
 • 23 ngày trước
 • Đắc Lắc
 • 10 - 20 triệu
 • Ngày hết hạn: 30/06/2021
 • 23 ngày trước
 • Đắc Lắc
 • 10 - 20 triệu
 • Ngày hết hạn: 30/06/2021
 • 23 ngày trước
 • Đắc Lắc
 • 10 - 20 triệu
 • Ngày hết hạn: 30/06/2021
 • 23 ngày trước
 • Đắc Lắc, Kon Tum, Gia Lai,
 • 10 - 20 Triệu
 • Ngày hết hạn: 30/06/2021
 • 23 ngày trước
 • Đắc Lắc
 • 10 - 20 triệu
 • Ngày hết hạn: 30/06/2021
 • 23 ngày trước
 • Đắc Lắc
 • 10-20 triệu
 • Ngày hết hạn: 30/06/2021
 • 23 ngày trước
 • Đắc Lắc
 • 10-20 triệu
 • Ngày hết hạn: 30/06/2021
 • 23 ngày trước
 • Đắc Lắc, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Nông,
 • 10-20 triệu
 • Ngày hết hạn: 30/06/2021
 • 23 ngày trước
 • Hà Nội
 • Hấp dẫn, phù hợp với năng lực
 • Ngày hết hạn: 28/06/2021
 • 27 ngày trước