Tin khuyến mại KNDL

Đổi ngay điểm Kết nối dài lâu thành mã ưu đãi trị giá 100.000 đồng sử dụng tại nhà hàng Al Fresco’s. Hãy nhanh tay, số lượng mã ưu đãi chỉ có hạn.