Sự kiện
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá
Sự kiện

Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone – chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone thông báo mời các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá các tài sản như sau:

Thông tin tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư:

STT

Hạng mục

Số lượng

Giá bán khởi điểm (VND)

1

TSCĐ

24

8.545.300

2

Công cụ dụng cụ

63

1.895.900

 

Tổng cộng

87

10.441.200

 

Bằng chữ: Mười triệu, bốn trăm bốn mươi mốt nghìn, hai trăm đồng./.

(Danh mục chi tiết hàng hóa đính kèm).

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá Đáp ứng quy định tại khoản 4, điều 56 Luật đấu giá tài sản; có năng lực, kinh nghiệm, uy tín; có tên trong danh sách Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về đấu giá, tối thiểu 5 đấu giá viên có chứng chỉ hành nghề; cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá cạnh tranh và phù hợp qui định pháp luật.

- Yêu cầu hồ sơ với tổ chức bán đấu giá:

+ Hồ sơ pháp lý (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập);

+ Bản cam kết của tổ chức đấu giá về tiến độ, cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá;

+ Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

+ Bản mô tả uy tín, năng lực, kinh nghiệm, thời gian hoạt động;

+ Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố;

+ Số lượng đấu giá viên (Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên);

+ Các cam kết khác (nếu có).

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 16h00 ngày 05/08/2021 đến hết 16h00’ ngày 06/08/2021.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp, Tầng 12A, tòa nhà MobiFone Duy Tân, số 5 ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.37831800 (Gặp chuyên viên Bùi Ngọc Trâm).

Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone – Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone rất mong nhận được sự hợp tác của Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./.

Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Trung tâm lựa chọn

Phụ lục 

Danh mục hàng hóa

1. Tài sản cố định

2. Công cụ dụng cụ

Tin tức khác