Al Fresco’s

Vui lòng đăng nhập để có thể đổi ưu đãi này

Nội dung chương trình:

  • Hội viên Kim cương, Vàng, Titan đã được cấp thẻ đổi 1.000 điểm Kết nối dài lâu thành 01 mã ưu đãi điện tử (e-code) sử dụng tại Hệ thống nhà hàng Al Fresco’s.

  • Ưu đãi có mệnh giá 100.000 đồng.

  • Mỗi Hội viên được đổi tối đa 10 e-code.

Điều kiện sử dụng e-code:

  • E-code áp dụng đối với khách hàng dùng bữa tại nhà hàng, đến tận nơi lấy đồ ăn mang đi (take away) và dịch vụ giao hàng (delivery).

  • Ecode không áp dụng tại các nhà hàng Al Fresco's nằm trong Trung tâm Thương mại Aeon Mall trên toàn quốc.
  • Mỗi một biên lai thanh toán chỉ được áp dụng 01 E-code. Giá trị biên lai thanh toán (bao gồm thuế) phải cao hơn mệnh giá của e-code.

  • E-code không thể quy đổi thành tiền mặt và chỉ được sử dụng 01 (một) lần duy nhất.

  • Đối với dịch vụ giao hàng, khi khách hàng liên hệ qua điện thoại của các nhà hàng thuộc Bên Bán để đặt món ăn, khách hàng cần đọc mã E-code cho nhân viên kiểm tra, nếu mã E-code hợp lệ sẽ áp dụng thanh toán đối với biên lai của khách hàng.

  • Ecode không áp dụng tại các nhà hàng Al Fresco's nằm trong Trung tâm Thương mại Aeon Mall trên toàn quốc.

Thời gian áp dụng ưu đãi: Thời hạn sử dụng của e-code đến hết 30/6/2021, thời hạn đổi e-code đến hết 31/5/2021.

Ưu đãi khác

Tous Les Jours

Giá bán dịch vụ cho Hội viên tại các điểm cung cấp dịch vụ.