Câu hỏi thường gặp
1. Dung lượng tối đa của một tin nhắn đa phương tiện (MMS) là bao nhiêu?

Trả lời


• Hệ thống MMS hiện tại đang hỗ trợ dung lượng tối đa của một tin nhắn MMS là 3MB (áp dụng cho cả tin nhắn văn bản và tin nhắn gửi kèm file hình ảnh, âm thanh,…). Tuy nhiên, dung lượng tin nhắn MMS còn phụ thuộc khả năng hỗ trợ của máy điện thoại di động mà khách hàng sử dụng.
• Nếu khách hàng gửi tin nhắn MMS với dung lượng > 3MB thì hệ thống sẽ không cho phép gửi tin.
2. Khi chặn cuộc gọi đến, tình trạng tin nhắn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Trả lời

Không nhận được tin
3. Sau khi tự chặn cuộc gọi đi, KH có gọi lên tổng đài MF được không?

Trả lời

Vẫn gọi được 18001090, riêng 9090 và hotline thì không gọi được
4. Dịch vụ Call barring có thể sử dụng qua mấy hình thức?

Trả lời

Khách hàng có thể sử dụng qua 3 hình thức: SMS, USSD, Web MobiFone Portal.
5. Danh sách của Black list và White list là bao nhiêu số?

Trả lời

Tổng 2 danh sách tối đa là 25 số
6. Cùng 1 thời điểm có thể sử dụng được cả 2 danh sách whitelist và Blacklist hay không?

Trả lời

Chỉ sử dụng 1 trong 2 danh sách
7. Độ dài tối đa của một tin nhắn ngắn (SMS) là bao nhiêu?

Trả lời

- Độ dài tối đa của một tin nhắn ngắn là 140 bytes, tương đương với:
• 160 ký tự nếu sử dụng bảng mã ASCII 7 bit (bảng chữ cái Latin thông thường trên điện thoại di động), tương đương font chữ không dấu.
• 70 ký tự nếu sử dụng bảng mã Unicode 16 bit (bảng chữ cái phi Latin thông dụng như Trung Quốc, Ả Rập, tiếng Việt có dấu,…). Ghi chú: ký tự có thể được hiểu là chữ, số, biểu tượng, khoảng cách, dấu câu (dấu chấm, phẩy, hai chấm,…) - Trong trường hợp thuê bao gửi tin nhắn có độ dài lớn hơn số lượng ký tự cho phép thì máy đầu cuối sẽ tự động tách tin nhắn này thành nhiều bản tin. Phần ký tự lẻ chưa đủ độ dài của 01 bản tin sẽ được làm tròn thành 01 bản tin. Khách hàng sẽ phải thanh toán cước theo số lượng bản tin tương ứng theo quy định
8. Khi chặn cuộc gọi đến, tình trạng tin nhắn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Trả lời

Không nhận được tin
9. Sau khi tự chặn cuộc gọi đi, KH có gọi lên tổng đài MF được không?

Trả lời

Vẫn gọi được 18001090, riêng 9090 và hotline thì không gọi được
10. Dịch vụ Call barring có thể sử dụng qua mấy hình thức?

Trả lời

KH có thể sử dụng qua 3 hình thức: SMS, USSD, Web MobiFone Portal.
11. Danh sách của Black list và White list là bao nhiêu số?

Trả lời

Tổng 2 danh sách tối đa là 25 số
12. Cùng 1 thời điểm có thể sử dụng được cả 2 danh sách whitelist và Blacklist hay không?

Trả lời

Chỉ sử dụng 1 trong 2 danh sách
13. Độ dài tối đa của một tin nhắn ngắn (SMS) là bao nhiêu?

Trả lời

- Độ dài tối đa của một tin nhắn ngắn là 140 bytes, tương đương với:
• 160 ký tự nếu sử dụng bảng mã ASCII 7 bit (bảng chữ cái Latin thông thường trên điện thoại di động), tương đương font chữ không dấu.
• 70 ký tự nếu sử dụng bảng mã Unicode 16 bit (bảng chữ cái phi Latin thông dụng như Trung Quốc, Ả Rập, tiếng Việt có dấu,…). Ghi chú: ký tự có thể được hiểu là chữ, số, biểu tượng, khoảng cách, dấu câu (dấu chấm, phẩy, hai chấm,…) - Trong trường hợp thuê bao gửi tin nhắn có độ dài lớn hơn số lượng ký tự cho phép thì máy đầu cuối sẽ tự động tách tin nhắn này thành nhiều bản tin. Phần ký tự lẻ chưa đủ độ dài của 01 bản tin sẽ được làm tròn thành 01 bản tin. Khách hàng sẽ phải thanh toán cước theo số lượng bản tin tương ứng theo quy định
14. Dung lượng tối đa của một tin nhắn đa phương tiện (MMS) là bao nhiêu?

Trả lời


• Hệ thống MMS hiện tại đang hỗ trợ dung lượng tối đa của một tin nhắn MMS là 3MB (áp dụng cho cả tin nhắn văn bản và tin nhắn gửi kèm file hình ảnh, âm thanh,…). Tuy nhiên, dung lượng tin nhắn MMS còn phụ thuộc khả năng hỗ trợ của máy điện thoại di động mà khách hàng sử dụng.
• Nếu khách hàng gửi tin nhắn MMS với dung lượng > 3MB thì hệ thống sẽ không cho phép gửi tin.