Chi tiết giải pháp

Cổng dịch vụ công mức độ 3,4

Hệ thống cổng dịch vụ công mức độ 3, 4 là một thành phần quan trọng trong Khung kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh/ thành phố

Giới thiệu

Hệ thống cổng dịch vụ công mức độ 3, 4 là một thành phần quan trọng trong Khung kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh/ thành phố. Hệ thống thực hiện việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống CNTT, đồng thời thực hiện đồng bộ hoá dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính từ trung ương đến cấp tỉnh/ thành phố.

Hệ thống giúp giảm tải thời gian giải quyết hồ sơ của các cơ quan nhà nước và phục vụ cho mục đích tra cứu, báo cáo thống kê kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công dân, cán bộ/ chuyên viên các đơn vị trên địa bản tỉnh/ thành phố.

Đối tượng sử dụng

 • Văn phòng UBND các tỉnh/ thành phố
 • Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/ thành phố
 • Trung tâm Hành chính công các tỉnh/ thành phố

Lợi ích & tính năng

Ưu điểm của giải pháp

 • Đáp ứng yêu cầu về Cơ chế của Nhà nước
 • Xây dựng trên kiến trúc mở (SOA/ Microservices)
 • Hướng đến chính phủ số, chính phủ không giấy tờ
 • Hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh
 • Truy cập mọi lúc, mọi nơi
 • Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 một cách linh hoạt
 • Vận hành trên môi trường điện toán đám mây

Tính năng của giải pháp

 • Chức năng Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
  • Tiếp nhận trực tiếp
  • Tiếp nhận qua mạng
  • Tiếp nhận yêu cầu liên thông
  • Tiếp nhận bổ sung
  • Bàn giao hồ sơ
  • Thu phí, lệ phí
 • Chức năng xử lý hồ sơ
  • Tiếp nhận hồ sơ của Phòng chuyên môn
  • Gia hạn hồ sơ của Công chức/ Chuyên viên, Trưởng phòng
  • Xử lý hồ sơ của Công chức/ Chuyên viên
  • Xử lý hồ sơ của Trưởng phòng
  • Xử lý hồ sơ của Lãnh đạo
  • Trả kết quả
 • Chức năng chung trên Phần mềm Một cửa điện tử liên thông
  • Thông tin chung của hồ sơ
  • Chức năng Tra cứu
  • Chức năng báo cáo thống kê
  • Chức năng đánh giá
  • In phiếu

​​​​​​Để nhận tư vấn và hướng dẫn thêm về giải pháp, Quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0936.110.116 hoặc email: contact-itc@mobifone.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Sản phẩm khác

Hệ thống quản lý tài liệu điện tử

Giải pháp Hệ thống quản lý tài liệu điện tử là giải pháp cung cấp SOA trong công tác văn thư và điều hành công việc điện tử của các cơ quan, tổ chức

MobiFone T-VAN

MobiFone T-VAN là dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử của MobiFone