Gói data nổi bật

Gói D5

Data: 1GB

HSD: 1 Ngày

5.000 đ

Chi tiết

Gói HD120

Data: 8.8 GB

HSD: 30 Ngày

120.000 đ

Chi tiết

Gói Data

Gói Data FastConnect

Gói Data Ngày

Gói Data Tháng

Gói Data Dài Kỳ

Gói dài kỳ 6HD70

 • 28.80 GB

 • HSD: 6 Tháng
350.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 3HD70

 • 12.00 GB

 • HSD: 3 Tháng
210.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 6HD90

 • 42.00 GB

 • HSD: 6 Tháng
450.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 6HD120

 • 72.00 GB

 • HSD: 6 Tháng
600.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 6HD200

 • 132.00 GB

 • HSD: 6 Tháng
1.000.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 6HD300

 • 216.00 GB

 • HSD: 6 Tháng
1.500.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 12HD70

 • 60.00 GB

 • HSD: 12 Tháng
500.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 12HD90

 • 84.00 GB

 • HSD: 12 Tháng
900.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 12HD120

 • 144.00 GB

 • HSD: 12 Tháng
1.200.000 đ Chi tiết

Gói dài kỳ 12HD300

 • 432.00 GB

 • HSD: 12 Tháng
3.000.000 đ Chi tiết