Chi tiết dịch vụ

Yêu Thể Thao

Cung cấp các thông tin thể thao nổi bật và mini game tương tác dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video

Đối tượng sử dụng

Thuê bao MobiFone đang hoạt động 2 chiều

Các tính năng chính của dịch vụ

ĐĂNG KÝ, HỦY:

Nội dung Kênh thực hiện    

SMS gửi 9259
("_": là khoảng trắng)

USSD

WEB/ WAP

Đăng ký

Từ 1/11/2019: đồng bộ cú pháp đăng ký dịch vụ ĐPT và GTGT
- DK hoặc DK<mã gói> (không có khoảng trắng) hoặc DK_Mã gói
- XN hoặc XN_<mã gói> hoặc XN<mã gói> (không có khoảng trắng)
- KM hoặc KM_<mã gói> hoặc KM<mã gói> (không có khoảng trắng)
- XN hoặc XN_KM<mã gói> hoặc XN_KM_<mã gói>
(dấu "_" là khoảng trắng)

   
Gói thể thao

DK_TT


Cú pháp phụ: TT, OK, Tivi, 4K, 75, KM

Soạn *9259*1# và bấm gọi

truy cập http://yeuthethao. mobifone.vn, chọn Đăng ký và làm theo hướng dẫn

Gói Bản tin 247

DK_BT

Cú pháp phụ: BT, VIP, GO, 247, KM1

Soạn *9259*2# và bấm gọi

Hủy: Từ 1/11/2019: đồng bộ cú pháp hủy dịch vụ ĐPT và GTGT

  • Hủy từng gói: HUY_<mã gói>

  • Hủy cả dịch vụ: HUY

Gói thể thao

TC_TT
hoặc HUY_TT

   
Gói Bản tin 247 HUY_BT
hoặc TC_BT
   

Khác

Tra cứu điểm

DIEM

- Truy cập http://yeuthethao.mobifone.vn/, đăng nhập. vào mục Quản lý tài khoản để tra cứu điểm, tình trạng sử dụng gói cước
- Hướng dẫn: vào mục Thể lệ
Hướng dẫn

HD

Kiểm tra KT

2. CÁCH THAM GIA:

- Cách thức tương tác:

  Gói Thể Thao Gói Bản tin 247

Trả lời câu hỏi minigame

Cách 1: Qua wapsite/website

Truy cập http://yeuthethao.mobifone.vn

Trường hợp dùng wifi

  • Đăng nhập: nhập số điện thoại và mã OTP từ hệ thống gửi về điện thoại KH

  • Nhập đáp án trả lời theo hướng dẫn trên website/wapsite

Trường hợp dùng 3G,4G, GPRS, EDGE

  • Hệ thống nhận diện thuê bao truy cập wapsite

  • Nhập đáp án trả lời theo hướng dẫn trên website/wapsite

Cách 2: Qua Chatbot

Truy cập: http://facebook.com/yeuthethao,

- Vào mục Inbox/ Gửi tin nhắn

- Nếu đã đăng ký/đăng nhập dịch vụ qua Chatbot, tài khoản Facebook của KH đã tự động nhận diện trên hệ thống và KH trả lời ngay câu hỏi mà không cần đăng nhập lại.

- Nếu chưa đăng ký/ đăng nhập trên Chatbot, KH thao tác như mục Đăng ký.

Không

Nhận tin tức thể thao

Không

Khách hàng nhận thông tin hàng ngày qua SMS

Tham gia game Trổ tài sút bóng

Quy định

Quy định huy chương tích lũy:

Quyền lợi

Gói thể thao

Gói Bản tin 247

Đăng ký lần đầu

5 lượt sút bóng + 10 huy chương

5 lượt sút bóng + 3 huy chương

Gia hạn thành công hoặc Đăng ký lại vào ngày hôm sau

3 lượt sút bóng + 10 huy chương

3 lượt sút bóng + 3 huy chương

Trả lời câu hỏi

5 câu hỏi miễn phí/ ngày

Không

Trả lời đúng câu hỏi

1 huy chương/ câu

Trả lời sai câu hỏi

0 huy chương/ câu

Trổ tài sút bóng

5 huy chương được quy đổi thành 1 lần sút bóng

b. Về khóa/ mở gói:

Trạng thái thuê bao

Quy định

Khóa 01 chiều, 02 chiều

- Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ đến hết chu kỳ đó.

- Tạm dừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong các chu kỳ tiếp theo.

Mở lại các thuê bao khóa 01 chiều, 02 chiều

- TH1: Mở lại ngay trong chu kỳ cũ của gói dịch vụ => khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ đến hết chu kỳ đó.

- TH2: Mở lại khi chu kỳ cũ đã kết thúc => Hệ thống trừ cước thuê bao của khách hàng tính từ ngày mở lại đó:

  • Trừ cước thành công: Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ.

  • Trừ cước không thành công: Tính cước theo quy định cụ thể của mỗi dịch vụ.

Chuyển đổi giữa các thuê bao trả trước

Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ theo chu kỳ cũ

Chuyển đổi thuê bao trả trước sang trả sau và ngược lại

Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ theo chu kỳ cũ.

Thuê bao bị hủy

Hủy dịch vụ

Dịch vụ khác