Chi tiết dịch vụ

M2U

M2U là dịch vụ giúp thuê bao trả trước của MobiFone (thuê bao A) có thể chuyển tiền trong tài khoản chính của mình sang tài khoản chính của một thuê bao trả trước cùng mạng (thuê bao B).

Đối tượng sử dụng

Các thuê bao trả trước mạng MobiFone. Cụ thể: Thuê bao chuyển tiền: Thuê bao trả trước đang hoạt động HAI chiều, có thời gian hoạt động hơn 365 ngày. Thuê bao nhận tiền: Thuê bao trả trước đang hoạt động HAI chiều.

Các tính năng chính của dịch vụ

Thuê bao trả trước của MobiFone có thể chuyển tiền trong tài khoản chính cho nhau.

Quy định

1. Đối tượng sử dụng: Thuê bao trả trước của MobiFone.

2. Điều kiện sử dụng:

Các thuê bao trả trước mạng MobiFone. Cụ thể:

  • Thuê bao chuyển tiền: Thuê bao trả trước đang hoạt động HAI chiều, có thời gian hoạt động hơn 365 ngày.

  • Thuê bao nhận tiền: Thuê bao trả trước đang hoạt động HAI chiều.

Dịch vụ khác