Chi tiết dịch vụ

M2D

M2D là dịch vụ giúp thuê bao trả trước của MobiFone chuyển tiền thành ngày sử dụng.

Đối tượng sử dụng

Đối tượng sử dụng: Thuê bao MobiCard, MobiZone đang hoạt động 2 chiều

Các tính năng chính của dịch vụ

Thuê bao trả trước của MobiFone có thể chuyển tiền thành ngày sử dụng

Phí chuyển đổi: 500đ = 1 ngày sử dụng.

Phí giao dịch: 1.000đ/ lần

Để thực hiện các giao dịch, bạn phải đăng ký Mật khẩu: bấm *117*MậtKhẩu*MậtKhẩu# ​Trong đó Mật khẩu là mật khẩu bạn muốn sử dụng cho dịch vụ, gồm 5 chữ số. Ví dụ: Để đăng ký mật khẩu là 12345, bạn bấm *117*12345*12345#.

Quy định

1. Đối tượng sử dụng: Thuê bao MobiCard, MobiZone đang hoạt động 2 chiều

Dịch vụ khác