Chi tiết dịch vụ

M2D

M2D là dịch vụ giúp thuê bao trả trước của MobiFone chuyển tiền thành ngày sử dụng.

Đối tượng sử dụng

Thuê bao MobiCard, MobiZone đang hoạt động 2 chiều

Các tính năng chính của dịch vụ

Thuê bao trả trước của MobiFone có thể chuyển tiền thành ngày sử dụng

- Giá cước:

  • Phí chuyển đổi: 500đ = 1 ngày sử dụng.
  • Phí giao dịch: 1.000đ/ lần

- Hướng dẫn đăng ký dịch vụ:

  • Để thực hiện các giao dịch, bạn phải đăng ký Mật khẩu: bấm *117*MậtKhẩu*MậtKhẩu# 

​         Trong đó Mật khẩu là mật khẩu bạn muốn sử dụng cho dịch vụ, gồm 5 chữ số.

  • Ví dụ: Để đăng ký mật khẩu là 12345, bạn bấm *117*12345*12345#

Quy định

Đối tượng sử dụng: Thuê bao MobiCard, MobiZone đang hoạt động 2 chiều

Dịch vụ khác