Chi tiết dịch vụ

FB SMS

Mô tả dịch vụ: Dịch vụ giúp thuê bao MobiFone có thể sử dụng phương thức nhận và gửi tin nhắn SMS để nhận tin cập nhật từ Mạng xã hội Facebook và thực hiện các thao tác tương tác với bạn bè trên mạng xã hội. - Đầu số dịch vụ: 32665 - Website dịch vụ: fbsms.vn

Đối tượng sử dụng

- Đối tượng sử dụng: tất cả các thuê bao đang hoạt động hai chiều trên mạng MobiFone.

Các tính năng chính của dịch vụ

Hướng dẫn sử dụng

 Đăng ký thuê bao

Thuê bao ngày: Soạn tin: F  hoặc F1 hoặc DK F1 Gửi 32665 (Gói cước 1.000/ngày -  Miễn phí 30 tin thông báo đầu tiên từ FB )

Thuê bao tháng: soạn tin F30  hoặc DK F30 Gửi 32665 (Gói cước 10.000/30 ngày -  Miễn phí 500 tin thông báo đầu tiên từ Facebook) 

Lưu ý:

Các tin nhắn thông báo từ facebook tiếp theo (Tin MT): 100 đồng/tin.

Tin nhắn khách hàng gửi lên facebook (Tin MO): 200 đồng/tin.

Kịch bản SMS (dành cho thuê bao đã đăng ký dịch vụ Gói ngày hoặc Gói Tháng)

Tính năng dịch vụ

Cú pháp

Ghi chú

Tính năng đăng ký, hủy, hỗ trợ dịch vụ

 

 

Đăng ký gói Ngày

F1, DK FB1

Gửi đầu số 32665

Đăng ký gói Tháng

F30, DK FB30

Gửi đầu số 32665

Hủy dịch vụ

HUY

Gửi đầu số 32665

Nhận hướng dẫn dịch vụ

HD

Gửi đầu số 32665

Kiểm tra số tin nhắn thông báo

KT

Gửi đầu số 32665

Tính năng tin nhắn Facebook

 

 

 

Quy định

Hướng dẫn sử dụng

 Đăng ký thuê bao

Thuê bao ngày: Soạn tin: F  hoặc F1 hoặc DK F1 Gửi 32665 (Gói cước 1.000/ngày -  Miễn phí 30 tin thông báo đầu tiên từ FB )

Thuê bao tháng: soạn tin F30  hoặc DK F30 Gửi 32665 (Gói cước 10.000/30 ngày -  Miễn phí 500 tin thông báo đầu tiên từ Facebook) 

Lưu ý:

Các tin nhắn thông báo từ facebook tiếp theo (Tin MT): 100 đồng/tin.

Tin nhắn khách hàng gửi lên facebook (Tin MO): 200 đồng/tin.

Kịch bản SMS (dành cho thuê bao đã đăng ký dịch vụ Gói ngày hoặc Gói Tháng)

Tính năng dịch vụ

Cú pháp

Ghi chú

Tính năng đăng ký, hủy, hỗ trợ dịch vụ

 

 

Đăng ký gói Ngày

F1, DK FB1

Gửi đầu số 32665

Đăng ký gói Tháng

F30, DK FB30

Gửi đầu số 32665

Hủy dịch vụ

HUY

Gửi đầu số 32665

Nhận hướng dẫn dịch vụ

HD

Gửi đầu số 32665

Kiểm tra số tin nhắn thông báo

KT

Gửi đầu số 32665

Tính năng tin nhắn Facebook

 

 

 

Dịch vụ khác