Gói Data ngày D5

DATA: 1.00 GB

HSD: Trong ngày đăng ký

Gia hạn tự động: Không

5.000 đ

Tất cả các thuê bao MobiFone đều có thể đăng ký (trừ thuê bao Mobidata - MDT)

Điều khoản & quy định

Gói Data nổi bật