Gói dài kỳ 6HD70

DATA: 28.80 GB

HSD: 6 Tháng

Gia hạn tự động: Không

350.000 đ

Dịch vụ được cung cấp cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của MobiFone đang hoạt động 02 chiều.

Điều khoản & quy định

Gói Data nổi bật