Gói dài kỳ 12HD300

DATA: 432.00 GB

HSD: 12 Tháng

Gia hạn tự động: Không

3.000.000 đ

Dịch vụ được cung cấp cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của MobiFone đang hoạt động 02 chiều.

Điều khoản & quy định

Gói Data nổi bật